Selecteer een pagina

Preadviezen 2012. Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland

Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat 'Herijking van de rechtsstaat' en het Nederlandse recht Culpa in het Belgische Strafrecht: een poging tot synthese van mate van schuld: over ondergrens (en bovengrens) van de culpa in het Nederlandse Strafrecht Multi-inzetbaar in het Belgische privaatrecht: de vordering uit onrechtvaardige verrijking . Ongerechtvaardigde verrijking naar Nederlands recht

Beschrijving

Auteur: , , , , ,

Type werk:

Uitgever: , 2012

Aantal pagina's: 302 p.

Barcode: 0

ISBN: 9789089747310

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • CIV 1 WET 2012

Korte inhoud:

Inhoudstabel:

 • p. 13 Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat / Frédéric vanneste
 • p. 13 Inleiding en definitie van welvaartsstaat
 • p. 15 Rechtswaarborgen
 • p. 22 Preventieve juridische controle op naleving sociale en economische grondrechten
 • p. 34 A posteriori juridische controle  op naleving sociale en economische grondrechten
 • p. 53 De 'omweg' via het EVRM
 • p. 57 Besluit
 • p. 61 'Herijking van de rechtsstaat' en het Nederlandse recht / Willem Konijnenbelt
 • p. 61 Inleiding
 • p. 63 Werking van sociale grondrechten: geschiedenis
 • p. 70 Werking van sociale grondrechten
 • p. 77 Sociale grondrechten in de jurisprudentie van de rechter
 • p. 81 Sociale grondrechten in de wetgevingsprocedure
 • p. 84 Herijken van de sociale rechtsstaat achter de dijken
 • p. 86 Verkort aangehaalde literatuur
 
 • Preadviezen strafrecht
 • p. 89 Culpa in het Belgisch strafrecht: een poging tot synthese / Van Volsem Filip
 • p. 89 Inleiding
 • p. 100 De voor de onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen vereiste onachtzaamheid
 • p. 121 De kritiek op de theorie van de eenheid van strafrechtelijke en burgerrechtelijke fout
 • p. 130 Voorstellen tot wijziging
 • p. 134 Het Franse voorbeeld
 • p. 136 Beoordeling
 • p. 141 Van mate van schuld: over ondergrens (en bovengrens) van de culpa in het Nederlands strafrecht / Vellinga Wim
 • p. 141 Een vraag van inhoud en maat
 • p. 144 Culpa in de wet
 • p. 146 Culpa in ontwikkeling
 • p. 154 De (her) ontdekking van de mate van schuld
 • p. 164 De invulling van de aanmerkelijkheid van de schuld
 • p. 190 Buitenland
 • p. 194 Culpa en 'postitieve obligations'
 • p. 195 Rechtvaardiging van de bestraffing van culpoze delicten
 • p. 196 Moeten wij gelukkig zijn met de vereiste van de mate van schuld?
 
 • Preadviezen privaatrecht
 • p. 199 Multi-inzetbaar in het Belgishe privaatrecht: de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking / Baeck Joke
 • p. 199 Inleiding
 • p. 200 Grondslag
 • p. 231 Gevolgen
 
 • p. 241 Ongerechtvaardigde verrijking naar Nederlands recht / Hartlief Ton
 • p. 245 Inleiding en plan van behandeling
 • p. 248 Van Quint-Te Poel -formule naar een algemene verrijkingsactie
 • p. 257 Art. 6: 212 beter bekeken
 • p. 269 Art. 6:212 onbegrensd en onbemind
 • p. 273 Hype rond de eeuwwisseling
 • p. 288 Waar staan we anno 2012: beperking of groei?
 • p. 297 Eindbalans

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift