Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • VOLUME 1. INLEIDING TOT HET RECHT
 • Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
 • Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
 
 • DEEL I. RECHTSFENOMEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 • Hoofdstuk I. Concepten van recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 • Hoofdstuk II. Regelproducenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 • Hoofdstuk III. Regelarsenaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 
 • DEEL II. ORGANIEKE ONDERSTEUNING VAN HET RECHT . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 
 • TITEL I. BELGISCHE STAATSSTRUCTUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 • Hoofdstuk I. Belgische federale instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 • Hoofdstuk II. De deelstaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
 • Hoofdstuk III. Lokale instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 
 • TITEL II. FISCALITEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 • Hoofdstuk I. Defi nities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 • Hoofdstuk II. Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 • Hoofdstuk III. Grondslagen van het belastingrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
 • Hoofdstuk IV. Geschillen en invordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
 • Hoofdstuk V. Internationalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
 
 • TITEL III. SUPRANATIONALE EN INTERNATIONALE INSTELLINGEN . . . . . . . 153
 • Hoofdstuk I. Europese Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 • Hoofdstuk II. Benelux Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 • Hoofdstuk III. Verenigde Naties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
 • Hoofdstuk IV. Internationaal Strafh of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
 • Hoofdstuk V. Raad van Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 • Persoonlijke kopie van ()
 • Beknopte inhoud
 
 • DEEL III. BASISCOMPONENTEN VAN HET RECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
 • Hoofdstuk I. Het subjectief recht biedt de componenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
 • Hoofdstuk II. Rechtssubject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
 • Hoofdstuk III. Rechtsobject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 • Hoofdstuk IV. Het vermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
 • Hoofdstuk V. Subjectieve rechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
 • Hoofdstuk VI. Rechtsfeiten en rechtshandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
 • Hoofdstuk VII. Tijd als rechtsfactor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
 
 • DEEL IV. RECHTSHANDHAVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
 • TITEL I. PROCESRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
 • Hoofdstuk I. Begrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
 • Hoofdstuk II. Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
 • Hoofdstuk III. Het vonnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
 • Hoofdstuk IV. Rechtshulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
 
 • TITEL II. DE RECHTER EN ZIJN MEDEWERKERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
 • Hoofdstuk I. Rechterlijke macht – Grondwettelijke macht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
 • Hoofdstuk II. Hoven en rechtbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
 • Hoofdstuk III. Openbaar Ministerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
 • Hoofdstuk IV. Benoeming van magistraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
 • Hoofdstuk V. Hulpambtenaren en medewerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
 
 • TITEL III. STRAFRECHTSPLEGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 • Hoofdstuk I. Misdrijven en de bestraffi ng ervan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
 • Hoofdstuk II. Strafrechtspleging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
 
 • TITEL IV. BURGERLIJKE RECHTSPLEGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
 • Hoofdstuk I. Begrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 • Hoofdstuk II. Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
 • Hoofdstuk III. Kernbegrippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 • Hoofdstuk IV. Minnelijke schikking en bemiddeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
 • Hoofdstuk V. Gewoon geding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
 • Hoofdstuk VI. Rechtsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
 • Hoofdstuk VII. Bijzondere rechtsplegingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
 • Hoofdstuk VIII. Executierecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
 • Persoonlijke kopie van ()
 • Beknopte inhoud
 • TITEL V. BEWIJSRECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
 • Hoofdstuk I. Probleem van het bewijsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 • Hoofdstuk II. Basissystemen in het bewijsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
 • Hoofdstuk III. Bewijs in het burgerlijk recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
 • Hoofdstuk IV. Bewijs in het strafrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
 • Hoofdstuk V. Onrechtmatig verkregen bewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
 
 • DEEL V. PRIVAATRECHT IN INTERNATIONAAL VERBAND . . . . . . . . . . . . . . 391
 • Hoofdstuk I. Problematiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
 • Hoofdstuk II. Kernpunten van het IPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
 • Hoofdstuk III. Methodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
 • Hoofdstuk IV. Bronnen en basisregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
 • Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
   

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift