Inhoudstabel:

 • P.1  1. De begrippen ruimtelijke ordening en stedebouw
 • P.1  2. Het doel van de wet
 • P.2  3. Algemene kenmerken van de wet
 • P.4  4. Het verband tussen de Stedebouwwet en andere wetgevingen
 • P.5  5. Bevoegde overheden
 • P.13 Deel I. De ruimtelijke ordening
 • P.13 Hoofdstuk 1. De ordeningsniveaus
 • P.16 Hoofdstuk 2. De adviserende commissies
 • P.19 Hoofdstuk 3. De plannen van aanleg
 • P.60 Hoofdstuk 4. De verwezenlijking van de plannen van aanleg
 • P.77 Deel II. - De stedebouw
 • P.77 Hoofdstuk 1. De bouw- en verkavelingsverordeningen
 • P.86 Hoofdstuk 2. De bouw- en verkavelingsvergunningen
 • P.215 Deel III. De bescherming van het eigendomsrecht vergoeding van planschade
 • P.229 Deel IV. Het beroep op preventieve rechtsprekende tussenkomsten
 • P.231 Hoofdstuk 1. De vorderingsbevoegdheid van milieuverenigingen
 • P.239 Hoofdstuk 2. Gerechtelijke schorsing van wederrechtelijke werken of handelingen op vordering van derden
 • P.242 Hoofdstuk 3. Het beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State
 • P.279 Deel V. Overtredingen
 • P.279 Hoofdstuk 1. Strafmaatregelen
 • P.288 Hoofdstuk 2. Herstelmaatregelen
 • P.296 Hoofdstuk 3. Het vergelijk
 • P.299 Hoofdstuk 4. Schorsing van wederrechtelijke werken of handelingen op bevel van de administratieve overheid
 • P.308 Hoofdstuk 5. Vernietiging van de titels van aankoop, erfpacht, opstal of huur van of op onroerende goederen
 • P.311 Deel VI. Fiscale bepalingen
 • P.311 Hoofdstuk 1. Zegelrecht
 • P.312 Hoofdstuk 2. De belasting op het scheppen van parkeerruimte bij gebouwen
 • P.313 Hoofdstuk 3. Belastingen op ongebouwde percelen en gronden
 • P.321 Deel VII. Openbaarmaking van de stedebouwkundige gegevens
 • P.321 Hoofdstuk 1. Vermeldingen in reclame en akten betreffende onroerende goederen - overschrijving op het hypotheekkantoor
 • P.326 Hoofdstuk 2. Overschrijving op het hypotheekkkantoor van gerechtelijke akten en vonnissen
 • P.327 Hoofdstuk 3. Langs administratieve weg verkrijgbare inlichtingen
 • P.335 Addendum - in het vooruitzicht gestelde wetswijzigingen

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift