Inhoudstabel:

 • vii
 • Inhoudsopgave
 • [beknopt]
 • DEEL 1 | SEKSUELE TOESTEMMING EN ZELFBESCHIKKING, SCRIPTS EN NORMEN..........................23
 • Seksuele toestemming in het nieuwe seksueel strafrecht: onvolkomen, inconsistente en
 • aarzelende progressie................................................................................................................................ 25
 • Gert Vermeulen
 • Seksuele toestemming over de grenzen heen................................................................................. 47
 • Laura Byn
 • De perceptie van jongeren ten aanzien van seksuele toestemming ..................................... 63
 • Céline De Moor
 • Nieuwe generatie, oude normaal. De invloed van seksuele scripts op de normalisering
 • van grensoverschrijding........................................................................................................................... 93
 • Laura Byn
 • Slachtoffer van je eigen geslacht: seksueel dubbele standaarden bij sexting.................123
 • Emma Geerts
 • Attitudes binnen de holebigemeenschap omtrent ongewenste verspreiding van
 • naaktbeelden ...............................................................................................................................................151
 • Larissa Van Puyvelde
 • Seksuele rechtspositie van personen met een geestelijke kwetsbaarheid ......................185
 • Kyana Carpels
 
 • DEEL 2 | SEKSWERK, SEKSUELE EXPLOITATIE EN MENSENHANDEL.............................................217
 • Het Nederlandse wetsvoorstel Regulering Sekswerk ...............................................................219
 • Athina Droesbeke
 • Sekswerkers onder de Duitse Sekswerkersbeschermingswet..............................................239
 • Paulien De Pauw
 • Mensenhandelkwalificatie in de praktijk: te ruim? Een analyse van recente rechtspraak
 • in de gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen......................................281
 • Anse Ghesquiere
 • Dualisering van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel?..............................309
 • Stefanie Bracke
 • viii
 • Daderevolutie bij slachtoffers van tienerpooiers en Nigeriaanse madams .....................337
 • Halima Guelai
 • DEEL 3 | PORNO.............................................................................................................................369
 • Legitimiteit van een verbod op extreme porno............................................................................371
 • Kayleigh Versijpt
 • Extreme opinie of extreme porno? Exploratieve studie naar de publieke opinie omtrent
 • (strafbaarstelling van) extreme porno.............................................................................................415
 • Céline Bertin
 • Virtuele kinderpornografie door de lens van pedofielen ........................................................445
 • Charlotte Mertens
 • Virtuele kinderpornografie vs geanimeerde volwassenenpornografie: Studie naar
 • meningen en doelpubliek.......................................................................................................................475
 • Renée Pattyn
 
 • DEEL 4 | DADERBEHANDELING EN -BEJEGENING..........................................................................507
 • Therapeutisch gebruik van virtuele kinderpornografie en kinderseksrobots...............509
 • Alda De Corte
 • Impact van zelfhulp via steungroepen op niet-pedoseksuele pedofielen ........................539
 • Nena Decoster
 • Welzijnsbeleving van pedoseksuelen in detentie........................................................................565
 • Birgit Voet
 • Dubbel deviant? Publieke percepties over vrouwelijke zedendelinquenten in
 • ...................................................................................................................................................601
 • Elise Ysebaert
 
 • DEEL 1 | SEKSUELE TOESTEMMING EN ZELFBESCHIKKING, SCRIPTS EN NORMEN..........................23
 • Seksuele toestemming in het nieuwe seksueel strafrecht: onvolkomen,
 • inconsistente en aarzelende progressie.............................................................................25
 • Gert Vermeulen
 • Inleiding.......................................................................................................................................... 25
 • 1. Van morele orde naar zelfbeschikking i.v.m. seksuele integriteit .............................25
 • 2. Verschuivingen binnen het seksueel toestemmingsconcept en -spectrum.............26
 • Toestemming in het nieuwe Belgische seksueel strafrecht .................................... 30
 • 1. Eindelijk een toestemmingsconcept......................................................................................31
 • 2. Potpourri aan formuleringen van het constitutief toestemmingselement............37
 • Besluit.............................................................................................................................................. 42
 • Referenties .................................................................................................................................... 44
 • Seksuele toestemming over de grenzen heen ..................................................................47
 • Laura Byn
 • Inleiding.......................................................................................................................................... 47
 • Toestemming: meer dan ‘ja is ja’ en ‘neen is neen’?.................................................... 47
 • Methodologie................................................................................................................................ 49
 • Resultaten...................................................................................................................................... 50
 • 1. België: weg van neen is neen....................................................................................................50
 • 2. Frankrijk: laissez-faire, laissez-passer. Neen blijft neen. ..............................................51
 • 3. Nederland: wees zeker van een ja, want geen ja is neen .............................................51
 • 4. Duitsland: ‘Nein heisst Nein’ of niet-herkenbaar willen is neen.................................53
 • 5. Spanje: ‘solo sí es sí’ .....................................................................................................................54
 • 6. Zweden: verder dan ‘yes means yes’? ....................................................................................56
 • Conclusie ........................................................................................................................................ 59
 • Referenties .................................................................................................................................... 59
 • x
 • De perceptie van jongeren ten aanzien van seksuele toestemming ........................63
 • Céline De Moor
 • Inleiding.......................................................................................................................................... 63
 • Wettelijk kader ............................................................................................................................ 65
 • Sociocultureel kader ................................................................................................................. 66
 • Methodologie................................................................................................................................ 68
 • 1. The Give’n’Get project.................................................................................................................68
 • 2. Onderzoeksmethoden .................................................................................................................68
 • Resultaten...................................................................................................................................... 69
 • 1. Monique............................................................................................................................................69
 • 2. Sabrina .............................................................................................................................................72
 • 3. Chelsea..............................................................................................................................................77
 • 4. Kate ................................................................................................................................................81
 • Discussie......................................................................................................................................... 84
 • Conclusie ........................................................................................................................................ 86
 • Referenties .................................................................................................................................... 87
 • Nieuwe generatie, oude normaal. De invloed van seksuele scripts op de
 • normalisering van grensoverschrijding.............................................................................93
 • Laura Byn
 • Inleiding.......................................................................................................................................... 93
 • Verkennende literatuurstudie .............................................................................................. 94
 • 1. What’s in a name? Seksueel grensoverschrijdend gedrag............................................94
 • 2. Seksuele scripttheorie.................................................................................................................95
 • 3. Het oude normaal? Beleving onder de loep........................................................................97
 • 4. Rol van seksuele scripts..............................................................................................................98
 • Methodologie................................................................................................................................ 99
 • 1. Onderzoeksvragen .......................................................................................................................99
 • 2. Conceptualisering......................................................................................................................100
 • 3. Onderzoeksmethode.................................................................................................................101
 • Resultaten: ‘Will boys be boys?’.........................................................................................102
 • 1. Thema 1: Seksuele scripts ......................................................................................................102
 • 2. Thema 2: Beleving seksueel grensoverschrijdend gedrag.........................................104
 • 3. De rol van seksuele scripts in de beleving........................................................................108
 • Discussie.......................................................................................................................................111
 • 1. Seksuele scripts...........................................................................................................................111
 • 2. Beleving seksueel grensoverschrijdend gedrag.............................................................112
 • 3. Impact van seksuele scripts in de beleving......................................................................113
 • 4. Beperkingen van het onderzoek ..........................................................................................114
 • 5. Aanbevelingen ............................................................................................................................114
 • Conclusie ......................................................................................................................................115
 • Referenties ..................................................................................................................................115
 • Slachtoffer van je eigen geslacht: seksueel dubbele standaarden bij sexting...123
 • Emma Geerts
 • Inleiding........................................................................................................................................123
 • Theoretisch kader ....................................................................................................................124
 • Methodologie..............................................................................................................................125
 • 1. Methodologische afbakening................................................................................................125
 • 2. Respondenten..............................................................................................................................127
 • Resultaten....................................................................................................................................131
 • 1. Negatievere mening over mannen......................................................................................132
 • 2. Impact bij mannen en vrouwen ...........................................................................................132
 • 3. Ontvangen van een sext ..........................................................................................................134
 • 4. De rol van vrienden...................................................................................................................136
 • 5. Mate van impact........................................................................................................................136
 • 6. Beledigende opmerkingen .....................................................................................................138
 • 7. Motieven........................................................................................................................................140
 • 8. Omgevingseffecten....................................................................................................................142
 • 9. Bespreekbaarheid bij vrienden ............................................................................................142
 • 10.Bespreekbaarheid bij ouders................................................................................................143
 • 11.De rol van sociale media.........................................................................................................143
 • Discussie.......................................................................................................................................145
 • Referenties ..................................................................................................................................147
 • Attitudes binnen de holebigemeenschap omtrent ongewenste verspreiding van
 • ............................................................................................................................151
 • Larissa Van Puyvelde
 • Inleiding........................................................................................................................................151
 • Literatuurstudie........................................................................................................................152
 • 1. Seksuele dubbele standaard..................................................................................................152
 • 2. Traditionele SDS ........................................................................................................................152
 • 3. SDS bij holebi’s............................................................................................................................154
 • 4. Internationale onderzoeken..................................................................................................155
 • 5. Image-based abuse ...................................................................................................................157
 • 6. Gevolgen SDS...............................................................................................................................159
 • Methodologie..............................................................................................................................160
 • 1. Onderzoeksvragen ....................................................................................................................160
 • 2. Onderzoeksmethode.................................................................................................................161
 • Resultaten....................................................................................................................................165
 • 1. Beschrijvende statistieken .....................................................................................................165
 • 2. Correlaties....................................................................................................................................167
 • 3. SDS bij holebi’s............................................................................................................................168
 • 4. Negatieve houding t.a.v. holebi’s geïnduceerd door vignetten................................169
 • 5. To blame or not? Victim blaming onder invloed van SDS .........................................173
 • Discussie.......................................................................................................................................175
 • 1. Seksuele dubbele standaard: levendige realiteit?.........................................................175
 • 2. Omgekeerde wereld bij het opwekken van negatieve emoties................................176
 • 3. SDS als katalysator van victim blaming...........................................................................176
 • 4. Beperkingen van het onderzoek ..........................................................................................177
 • 5. Aanbevelingen ............................................................................................................................177
 • Conclusie ......................................................................................................................................178
 • Referenties ..................................................................................................................................178
 • Seksuele rechtspositie van personen met een geestelijke kwetsbaarheid........185
 • Kyana Carpels
 • Inleiding........................................................................................................................................185
 • xiii
 • Methodologie en afbakening ...............................................................................................186
 • Theoretisch luik ........................................................................................................................187
 • 1. Juridisch kader: seksuele rechten........................................................................................187
 • 2. Juridisch kader: toepassing op personen met een mentale beperking of
 • psychiatrische stoornis............................................................................................................189
 • 3. Seksuele gezondheid, seksualiteit en seksualiteitsbeleving ......................................197
 • 4. Gezondheids- en welzijnsbeleid............................................................................................200
 • Empirisch luik............................................................................................................................205
 • 1. Algemene praktijkschets van het positiefrechtelijk kader ........................................206
 • 2. Compliance-toets aan de set minimumstandaarden...................................................208
 • 3. Tussentijds besluit.....................................................................................................................211
 • Conclusie ......................................................................................................................................211
 • Referenties ..................................................................................................................................213
 
 • DEEL 2 | SEKSWERK, SEKSUELE EXPLOITATIE EN MENSENHANDEL............................................217
 • Het Nederlandse wetsvoorstel Regulering Sekswerk ................................................219
 • Athina Droesbeke
 • Introductie: Twee decennia Nederlands prostitutiebeleid na de opheffing van
 • het bordeelverbod....................................................................................................................219
 • Kritische analyse van het wetsvoorstel..........................................................................221
 • 1. Vergunningsplicht.....................................................................................................................222
 • 2. Sanctioneringsmechanismen................................................................................................231
 • Conclusie ......................................................................................................................................234
 • Referenties ..................................................................................................................................235
 • Sekswerkers onder de Duitse Sekswerkersbeschermingswet...............................239
 • Paulien De Pauw
 • Inleiding........................................................................................................................................239
 • Het Duits sekswerklandschap.............................................................................................241
 • 1. Sekswerk en sekswerkers .......................................................................................................241
 • 2. Duitse sekswerkmarkt.............................................................................................................242
 • 3. Duitse sekswerkers....................................................................................................................244
 • xiv
 • Ontwikkeling van de huidige Duitse sekswerkregelgeving...................................245
 • 1. De aanloop naar de eerste Duitse prostitutiewet.........................................................245
 • 2. De wet van 2001 ........................................................................................................................247
 • 3. De wet van 2016 ........................................................................................................................249
 • De Duitse sekswerkersbeschermingswetgeving........................................................249
 • 1. Algemeen ......................................................................................................................................249
 • 2. Toepassingsgebied en definities ..........................................................................................251
 • 3. Voorschriften voor sekswerkers...........................................................................................253
 • 4. Plichten voor de exploitant van prostitutiebedrijven .................................................262
 • 5. Toezicht op de prostitutiehandel en informatieplicht................................................265
 • 6. Verbodsbepalingen en sancties............................................................................................266
 • 7. Persoonsgegevens......................................................................................................................267
 • 8. Reflectie omtrent het gehanteerde sekswerkersbeleid...............................................269
 • Conclusie ......................................................................................................................................272
 • Referenties ..................................................................................................................................274
 • Mensenhandelkwalificatie in de praktijk: te ruim? Een analyse van recente
 • rechtspraak in de gerechtelijke arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen......
 • ............................................................................................................................................281
 • Anse Ghesquiere
 • Inleiding........................................................................................................................................281
 • Wetgevend kader & literatuur............................................................................................282
 • 1. Mensenhandel.............................................................................................................................282
 • 2. Kritieken in de literatuur op de Belgische mensenhandeldefinitie........................289
 • Methodologie..............................................................................................................................290
 • 1. Empirisch-juridisch onderzoek ............................................................................................291
 • 2. Onderzoeksmateriaal ..............................................................................................................291
 • 3. Beperkingen van het onderzoek ..........................................................................................293
 • Onderzoeksresultaten............................................................................................................294
 • 1. Algemene vaststellingen .........................................................................................................294
 • 2. Materieel element......................................................................................................................295
 • 3. Moreel element...........................................................................................................................297
 • 4. Verzwarende omstandigheden ............................................................................................301
 • xv
 • Conclusie ......................................................................................................................................304
 • Referenties ..................................................................................................................................306
 • Dualisering van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel? ..............309
 • Stefanie Bracke
 • Inleiding........................................................................................................................................309
 • Theoretische achtergrond....................................................................................................311
 • 1. Vluchteling of migrant ............................................................................................................311
 • 2. Slachtofferstatuut in België...................................................................................................312
 • 3. Cijfers ............................................................................................................................................316
 • 4. Beleid ............................................................................................................................................317
 • 5. Het ideale slachtoffer ...............................................................................................................317
 • Methodologie..............................................................................................................................318
 • Resultaten....................................................................................................................................319
 • 1. Rol van de eerstelijnsdiensten ..............................................................................................319
 • 2. Rol van de parketmagistraat................................................................................................324
 • 3. Rol van de gespecialiseerde opvangcentra .....................................................................325
 • 4. Rol van de Cel Kwetsbaren (DVZ) .......................................................................................327
 • 5. Dubbel slachtofferschap .........................................................................................................328
 • Discussie.......................................................................................................................................328
 • 1. Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen...................................................................328
 • 2. Implicaties van het onderzoek .............................................................................................332
 • 3. Beperkingen van het onderzoek ..........................................................................................332
 • 4. Aanbevelingen toekomstig onderzoek ..............................................................................333
 • Conclusie ......................................................................................................................................333
 • Referenties ..................................................................................................................................333
 • Daderevolutie bij slachtoffers van tienerpooiers en Nigeriaanse madams ......337
 • Halima Guelai
 • Inleiding........................................................................................................................................337
 • Methodologie..............................................................................................................................338
 • Begripsomschrijvingen..........................................................................................................339
 • 1. Abused-abuser-hypothese ......................................................................................................339
 • xvi
 • 2. Seksuele uitbuiting: definitie, oorzaken en gevolgen ..................................................341
 • 3. Mensenhandel.............................................................................................................................342
 • Tienerpooiers.............................................................................................................................343
 • 1. Begripsomschrijving & cijfergegevens..............................................................................343
 • 2. Profiel van een tienerpooier..................................................................................................343
 • 3. Werkwijze.....................................................................................................................................344
 • 4. Slachtoffer ....................................................................................................................................344
 • 5. Van slachtoffer tot lovergirl..................................................................................................345
 • 6. Besluit ............................................................................................................................................348
 • Nigeriaanse madams...............................................................................................................348
 • 1. Achtergrond en oorzaken.......................................................................................................348
 • 2. Voodoo...........................................................................................................................................349
 • 3. Cijfergegevens.............................................................................................................................350
 • 4. Netwerk.........................................................................................................................................350
 • 5. Taken 353
 • 6. Van slachtoffer tot madam....................................................................................................355
 • 7. Besluit ............................................................................................................................................359
 • Discussie.......................................................................................................................................359
 • Conclusie ......................................................................................................................................362
 • Aanbevelingen ...........................................................................................................................362
 • Referenties ..................................................................................................................................363
 
 • DEEL 3 | PORNO.............................................................................................................................369
 • Legitimiteit van een verbod op extreme porno ............................................................371
 • Kayleigh Versijpt
 • Inleiding........................................................................................................................................371
 • Wetgevend kader......................................................................................................................372
 • 1. Nationale wetgeving ................................................................................................................372
 • 2. Verenigd Koninkrijk als vergelijkingsbron......................................................................381
 • Legitimiteit van een verbod op extreme pornografie ..............................................383
 • 1. Legitimiteit ..................................................................................................................................383
 • 2. Subsidiariteit: strafrecht als ultimum remedium.........................................................384
 • xvii
 • 3. Legaliteit: rechtszekerheid als belangrijkste goed.......................................................394
 • 4. Proportionaliteit: mensenrechten op de helling ...........................................................399
 • Conclusie ......................................................................................................................................408
 • Referenties ..................................................................................................................................410
 • Extreme opinie of extreme porno? Exploratieve studie naar de publieke opinie
 • omtrent (strafbaarstelling van) extreme porno..........................................................415
 • Céline Bertin
 • Inleiding........................................................................................................................................415
 • Extreme porno...........................................................................................................................416
 • 1. Geen absoluut begrip ...............................................................................................................416
 • 2. Potpourri van seksuele (deviante) praktijken................................................................417
 • Strafbaarstelling: overzicht van faciliterende beginselen......................................419
 • 1. Schadebeginsel ...........................................................................................................................419
 • 2. Aanstootbeginsel .......................................................................................................................420
 • 3. Paternalismebeginsel...............................................................................................................420
 • 4. Moraliteitsbeginsel ...................................................................................................................421
 • Strafbaarstelling van het bezit van extreme porno...................................................421
 • 1. Argumenten pro strafbaarstelling......................................................................................421
 • 2. Argumenten contra strafbaarstelling ...............................................................................423
 • Exploratieve studie..................................................................................................................423
 • 1. Methodologie...............................................................................................................................423
 • 2. Onderzoeksresultaten..............................................................................................................424
 • Discussie en aanbevelingen .................................................................................................436
 • 1. Interpretatie onderzoeksresultaten...................................................................................436
 • 2. Beperkingen en aanbevelingen............................................................................................438
 • Conclusie ......................................................................................................................................439
 • Referenties ..................................................................................................................................440
 • Virtuele kinderpornografie door de lens van pedofielen.........................................445
 • Charlotte Mertens
 • Inleiding........................................................................................................................................445
 • Theoretisch kader ....................................................................................................................447
 • 1. Pedofilie.........................................................................................................................................447
 • 2. Pedoseksualiteit.........................................................................................................................448
 • 3. (Virtuele) kinderpornografie................................................................................................449
 • 4. De link tussen (virtuele) kinderpornografie en seksueel kindermisbruik ...........451
 • Kwalitatief onderzoek naar de mening van pedofielen over virtuele
 • kinderpornografie (in de hulpverlening) ......................................................................454
 • 1. Methodologie...............................................................................................................................454
 • 2. Onderzoeksresultaten..............................................................................................................454
 • Discussie.......................................................................................................................................465
 • 1. Implicaties van het onderzoek .............................................................................................465
 • 2. Sterktes en beperkingen van het onderzoek...................................................................467
 • 3. Toekomstig onderzoek ............................................................................................................468
 • Conclusie ......................................................................................................................................468
 • Referenties ..................................................................................................................................469
 • Virtuele kinderpornografie vs geanimeerde volwassenenpornografie: Studie
 • naar meningen en doelpubliek...........................................................................................475
 • Renée Pattyn
 • Inleiding........................................................................................................................................475
 • Porn in all shapes and sizes .................................................................................................476
 • 1. Virtuele kinderpornografie....................................................................................................478
 • Doelpubliek van virtuele kinderpornografie ...............................................................479
 • 1. Niet-realistische virtuele kinderpornografie..................................................................481
 • 2. Realistische virtuele kinderpornografie ...........................................................................482
 • Methodologie..............................................................................................................................483
 • Resultaten....................................................................................................................................485
 • 1. Samenstelling steekproef .......................................................................................................485
 • 2. Overlappend doelpubliek........................................................................................................486
 • 3. Ook een niet-pedofiel doelpubliek?.....................................................................................489
 • 4. Diverse redenen voor het gebruik van virtuele kinderpornografie .......................491
 • 5. Meningen over virtuele kinderpornografie.....................................................................493
 • Discussie en conclusie............................................................................................................498
 • Referenties ..................................................................................................................................501
 
 • DEEL 4 | DADERBEHANDELING EN -BEJEGENING..........................................................................507
 • Therapeutisch gebruik van virtuele kinderpornografie en kinderseksrobots 509
 • Alda De Corte
 • Inleiding........................................................................................................................................509
 • Methodologie..............................................................................................................................509
 • Begripsomschrijvingen..........................................................................................................510
 • 1. Virtuele kinderpornografie....................................................................................................510
 • 2. Kinderseksrobots.......................................................................................................................510
 • 3. Therapeutische verbodsexceptie .........................................................................................510
 • Juridische haalbaarheid.........................................................................................................510
 • 1. Virtuele kinderpornografie....................................................................................................511
 • 2. Kinderseksrobots.......................................................................................................................511
 • 3. Principe van wederrechtelijkheid .......................................................................................512
 • Invulling potentieel juridisch kader.................................................................................512
 • 1. Invulling therapeutische behandeling: RNR en GLM...................................................512
 • 2. Primaire en secundaire preventie.......................................................................................513
 • 3. Behandelingskader virtuele kinderpornografie en kinderseksrobots..................514
 • 4. Juridische omkadering ............................................................................................................515
 • 5. Anonimiseren van de behandeling......................................................................................523
 • 6. Aangifteplicht versus vertrouwen.......................................................................................526
 • 7. Centraal register........................................................................................................................530
 • Conclusie ......................................................................................................................................532
 • Referenties ..................................................................................................................................533
 • Impact van zelfhulp via steungroepen op niet-pedoseksuele pedofielen .........539
 • Nena Decoster
 • Inleiding........................................................................................................................................539
 • Niet-plegende pedofielen, pedoseksualiteit en online steungroepen...............540
 • 1. Pedofilie en pedoseksualiteit.................................................................................................540
 • 2. Niet-plegende pedofielen........................................................................................................540
 • 3. Steungroepen voor niet-plegende pedofielen.................................................................542
 • xx
 • Virtuele etnografie: kwalitatieve inhoudsanalyse van online peer support
 • gemeenschappen voor niet-plegende pedofielen ......................................................544
 • 1. Methodologie...............................................................................................................................544
 • 2. Resultaten.....................................................................................................................................545
 • Discussie.......................................................................................................................................553
 • Conclusie ......................................................................................................................................559
 • Referenties ..................................................................................................................................562
 • Welzijnsbeleving van pedoseksuelen in detentie........................................................565
 • Birgit Voet
 • Inleiding........................................................................................................................................565
 • Theoretisch kader ....................................................................................................................566
 • 1. Terminologische afbakening ................................................................................................566
 • 2. Pedoseksuele delinquentie .....................................................................................................568
 • 3. Welzijnsbeleving........................................................................................................................570
 • Methodologie..............................................................................................................................572
 • Empirisch luik............................................................................................................................573
 • 1. Resultaten vragenlijst..............................................................................................................573
 • 2. Resultaten diepte-interviews................................................................................................581
 • Discussie.......................................................................................................................................591
 • 1. Dagbesteding ..............................................................................................................................591
 • 2. Detentieklimaat .........................................................................................................................591
 • 3. Bejegening door en ervaringen met het personeel ......................................................592
 • 4. Contact met medegedetineerden ........................................................................................593
 • 5. Subjectief welzijn.......................................................................................................................594
 • 6. Beperkingen en aanbevelingen............................................................................................595
 • 7. Conclusie .......................................................................................................................................595
 • Referenties ..................................................................................................................................596
 • Dubbel deviant? Publieke percepties over vrouwelijke zedendelinquenten in
 • Vlaanderen .................................................................................................................................601
 • Elise Ysebaert
 • Inleiding........................................................................................................................................601
 • Verkennende literatuurstudie ............................................................................................602
 • 1. Zedendelinquentie.....................................................................................................................602
 • 2. Publieke percepties...................................................................................................................603
 • 3. Publieke percepties over vrouwelijke zedendelinquenten ........................................603
 • 4. Nood aan onderzoek ................................................................................................................607
 • Methodologie..............................................................................................................................608
 • 1. Online survey...............................................................................................................................608
 • 2. Meetinstrumenten.....................................................................................................................609
 • 3. Dataverzameling .......................................................................................................................611
 • 4. Dataverwerking- en analyse .................................................................................................611
 • 5. Betrouwbaarheid ......................................................................................................................612
 • Resultaten....................................................................................................................................612
 • 1. Achtergrondkenmerken..........................................................................................................612
 • 2. Persoonlijke ervaringen..........................................................................................................613
 • 3. Bespreking ATS-21....................................................................................................................614
 • 4. Factoranalyse..............................................................................................................................616
 • 5. Beperkingen.................................................................................................................................619
 • Discussie en conclusie............................................................................................................620
 • Referenties ..................................................................................................................................622

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift