Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • SEMPER PERSEVERANS – LIBER AMICORUM ANDRÉ ALEN
 • INHOUD / SOMMAIRE
 • Deel I. Historische en filosofische grondslagen van het staatsrecht
 • Christian BEHRENDT, Un peu d’histoire constitutionnelle : la notion de ‘région linguistique’ et
 • sa mise en place entre 1870 et 1970
 • Jan CLEMENT, De Belgische Grondwet van 1831: de zon die schittert, maar niet verwarmt.
 • Over de vergeten politieke ministeriële verantwoordelijkheid
 
 • François DAOÛT, Une fraternité constitutionnelle
 
 • Francis DELPÉRÉE, Le contour de la Constitution
 
 • Mathieu DISANT, De l’Etat de droit à l’état de droit. Observations sur la sécurité juridique dans
 • le contentieux constitutionnel
 
 • Hugues DUMONT, La démocratie, moteur des mutations de l’Etat de droit et vice-versa. Points
 • de repère pour penser une relation dialectique équilibrée
 
 • Frank JUDO, Het wrakhout van de wetgever. Kan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen
 • beantwoorden over Keizer Karels wrakkenedict?
 
 • Jean-Paul MOERMAN, Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Quamdiu etiam
 • furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?
 
 • Matthias STORME, Verlichting en antiverlichting rond het gelijkheidsbeginsel voor strafsancties
 
 • Deel II. Het Belgische Grondwettelijk Hof
 • Jean-Thierry DEBRY, Les arrêtés royaux relatifs à la Cour constitutionnelle
 • Valérie DE SCHEPPER, Het belang als ontvankelijkheidsvereiste in het beroep tot vernietiging bij
 • het Grondwettelijk Hof
 • Stef FEYEN, Noodzakelijkheid als de schoonmoeder van het proportionaliteitsbeginsel
 
 • Geert JOCQUÉ, Doorwerking van de vernietigingsarresten op de rechtspraak van het Hof van
 • Cassatie
 
 • David KEYAERTS, Toegang en toegankelijkheid van de voetbalwereld: lessen vanuit het Belgisch
 • grondwettelijk recht
 
 • Paul MARTENS, Teratologie des arrêts de la Cour constitutionnelle
 
 • Trees MERCKX–VAN GOEY & Luc THÉRY, Een archiefwens of -verplichting voor het
 • Grondwettelijk Hof van België
 
 • Jan THEUNIS, Het Grondwettelijk Hof (1980-2020): van bevoegdheidshof, over gelijkheidshof
 • naar grondrechtenhof
 
 • Jan VELAERS, Het handhaven van de gevolgen van een vernietigde of ongrondwettig verklaarde
 • fiscale wet: de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in het licht van de rechtspraak van het
 • Hof van Justitie
   
 • Martin VRANCKEN, La pertinence des questions préjudicielles
 
 • Deel III. De Belgische Raad van State
 • Jan SMETS & Jeroen VAN NIEUWENHOVE, De afdeling Wetgeving van de Raad van State:
 • aanzetten voor een noodzakelijke hervorming
 • Tim SOUVERIJNS, Het controversiële karakter van de procesvoorwaarde van het actueel belang
 • bij de Raad van State: terug van nooit weggeweest
 
 • Marnix VAN DAMME, Naar een meer kritische integratie van de rechtspraak van het
 • Grondwettelijk Hof in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State
 • Persoonlijke kopie van ()
 
 • Frédéric VANNESTE, Who’s afraid of the United Nations Human Rights Committee? De
 • adviespraktijk van de Raad van State doorgelicht
 
 • Dierk VERBIEST, Over veelheid van rechters
 
 • Willem VERRIJDT, Artikel 144 van de Grondwet en de schadevergoeding tot herstel: enkele
 • vragen over bevoegdheid en rechtsmacht
 
 • Deel IV. Federale en deelstatelijke instellingen
 • Marc BOES & Ria MORTIER, De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering en de scheiding der
 • machten
 
 • Annelies D’ESPALLIER, Alternatieve geschillenbeslechting via de ombudsman. Koken met en
 • voorbij het boekje
 
 • Yves LEJEUNE, Un gouvernement fédéral remanié doit-il solliciter la confiance de la Chambre
 • quand il est devenu minoritaire ? Examen à la lumière d’une théorie des usages constitutionnels
 • en Belgique
 
 • Koen LEMMENS, Een minderheidsregering als uitdaging voor het Belgisch grondwettelijk recht
 
 • Steven LIERMAN & Michelle MEULEBROUCK, Krijtlijnen voor de versterking van behoorlijk
 • burgerschap
 
 • Fientje MOERMAN & Geert GOEDERTIER, Het wettigheidsbeginsel in de rechtspraak van het
 • Grondwettelijk Hof: achtergrond, principes en benaderingswijze
 
 • Koen MUYLLE, Naar een (veralgemeende) grondwettigheidstoetsing van de totstandkoming
 • van wetgeving?
 
 • Jean SPREUTELS & Etienne PEREMANS, Le budget de l’Etat dans la jurisprudence de la Cour
 • constitutionnelle de Belgique
 
 • Katrin STANGHERLIN, La participation citoyenne dans l’état actuel du droit : le cas du
 • Ostbelgien-Modell
 
 • Gert VAN DER BIESEN, Rijden en omzien. De procedure van grondwetsherziening
 
 • Deel V. Vraagstukken van Belgisch federalisme
 • Michèle BELMESSIERI, Le transfert de compétences régionales au profit de la Communauté
 • germanophone
 
 • Benjamin DALLE & Yannick PEETERS, De verdeling van de staatsschuld
 
 • Bernadette RENAULD, Les pouvoirs implicites de l’autorité fédérale : nécessité fait loi ?
 
 • Stefan SOTTIAUX, Elke CLOOTS & Thomas VAN DIEST, Het toezicht op de verwerking van
 • persoonsgegevens in het federale België

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift