Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk: ,

Uitgever: , 2018

Aantal pagina's: 653 P.

Barcode: GT00009361

ISBN: 0

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • COM 3 OVER 2018

Korte inhoud:

 • AbstractIn het doctoraat wordt de huidige sociale concurrentieproblematiek in het Europees wegtransport bekeken vanuit conflictenrechtelijk perspectief. De liberalisatie en de daaruit volgende internationalisatie van de wegtransportsector heeft enerzijds geleid tot een verhoogde concurrentiedruk en sociale spanningen en anderzijds het belang en de complexiteit van het conflictenrecht versterkt. Hierdoor dringt zich de vraag op hoe beide aspecten zich met elkaar verhouden en meer specifiek welke rol het conflictenrecht ten aanzien van sociale concurrentie speelt.
 
 • De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: welke rol speelt het conflictenrecht in de huidige sociale concurrentieproblematiek in het wegtransport? De relevante conflictregels in dit kader zijn neergelegd in de Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn, hetgeen deze twee instrumenten tot de centrale studieobjecten van de studie maakt. Recente wetgevingsinitiatieven, zoals de door de Europese Commissie speciaal voor het wegtransport voorgestelde conflictregel van 31 mei 2017, worden hierbij gedetailleerd geanalyseerd. Het blijkt dat het niet evident is de algemene en niet op de sector toegespitste conflictregels toe te passen op de hoog mobiele werkzaamheden in het wegtransport, hetgeen er o.a. voor zorgt dat het conflictenrecht op sommige punten een negatieve bijdrage levert in de sociale concurrentieproblematiek. Een belangrijke factor hierin vormt de problematische toepassing van de Detacheringsrichtlijn op de sector. De huidige wetgevingsinitiatieven lossen deze problemen niet op.
     
 • In het slotdeel van het doctoraat worden krachtlijnen voor een nieuwe, op de sector toegespitste, regeling voorgesteld.

Inhoudstabel:

 • Deel 1 Het opzet van de studie
 • Deel 2 Het Unierechtelijk kader voor arbeidsmobiliteit in het wegtransport en arbeidsmodellen 49
 • Hoofdstuk 1 Het wegtransportkader
 • Hoofdstuk 2 De algemene vrijheden van verkeer en arbeid in het wegtransport
 • Hoofdstuk 3 Arbeidsmodellen in het wegtransport
 
 • Deel 3 De regulering van arbeidsvoorwaarden in het wegtransport: het conflictenrecht
 • Hoofdstuk 4 Europees conflictenrecht - de basis
 • Hoofdstuk 5 Rome I - interpretatie, systematiek, doelstellingen en de algemene toepassingsmodaliteiten voor de algemene conflictregel voor arbeid
 • Hoofdstuk 6 De speciale conflictregel voor arbeid: artikel 8 Rome I
 • Hoofdstuk 7 De speciale conflictregel van artikel 8 Rome I en het toepasselijk arbeidsrecht in het wegtransport 276
 • Hoofdstuk 8 De voorrangsregels van artikel 9 Rome I
 • Hoofdstuk 9 De voorrangsregels uit de Detacheringsrichtlijn en de toepassing in het wegtransport

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift