Inhoudstabel:

 • Lijst van afkortingen 11
 • Inleiding 15
 • Hoofdstuk 1. Uitvoering van gevangenisstraf 19
 • Strafbecijfering, cumul van straffen, invrijheidstelling en opvolging / Eric Maes
 • Inleiding 19
 • 1. Definiëring strafberekening en huidige wettelijke en reglementaire basis 19
 • 1.1. Definitie strafbecijfering 19
 • 1.2. Beknopt overzicht van de relevante wetgevende en reglementaire bepalingen 20
 • 1.2.1. Wetgeving sensu stricto 20
 • 1.2.2. Administratieve rechtsvoorschriften 22
 
 • 2. Enkele aspecten van de actuele methode van strafbecijfering nader toegelicht 23
 • 2.1. Aanvang van de strafuitvoering 23
 • 2.2. Einde van de straf en ontslag 24
 • 2.3. Duur van de straf 25
 • 2.4. Wijze van strafuitvoering bij cumul van in uitvoering gebrachte definitieve veroordelingen 26
 • 2.5. Berekening van de toelaatbaarheidsdata voor vervroegde invrijheidstelling 27
 • 2.5.1. Bepaling van de procedure (op basis van het straftotaal) 29
 • 2.5.2. Berekening/bepaling van de toelaatbaarheidsdata voor voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling 31
 • 2.6. Berekening/bepaling van de duur van de proeftijd bij vervroegde invrijheidstelling 42
 
 • 3. Effecten van de momenteel gehanteerde werkwijzen van uitvoering 44
 • Referenties 46
   
 • Hoofdstuk 2. Berekening van vrijheidsstraffen toegelicht vanuit de praktijk 47
 • Lionel Goffaux
 • Inleiding 47
 • 1. De dag als meeteenheid van de straf 48
 
 • 2. De aanvang van de termijn van uitvoering van de straf 50
 • 2.1. Opsluiting op basis van één enkele titel van vrijheidsbeneming 50
 • 2.2. Cumul van meerdere gevangenisstraffen 52
 • 2.3. Cumul van een gevangenisstraf en een voorlopige hechtenis 54
 • 2.4. Cumul van een gevangenisstraf en een interneringsmaatregel 57
 • 2.5. Cumul van een gevangenisstraf met een voorlopige aanhouding, een schorsing of een herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit 57
 • 2.6. Cumul van een gevangenisstraf en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 59
 • 2.7. Cumul van verschillende voorlopige hechtenissen 61
 • 2.8. Cumul van een voorlopige hechtenis en een interneringsmaatregel 62
 • 2.9. Cumul van een voorlopige hechtenis en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 63
 • 2.10. Cumul van een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en een interneringsmaatregel 63
 • 2.11. Cumul van twee terbeschikkingstellingen van de strafuitvoeringsrechtbank 64
 
 • 3. De invloed van een voorgaande hechtenis 66
 • 3.1. Algemene beginselen 68
 • 3.2. Voorgaande hechtenis op basis van één enkele hechtenistitel 69
 • 3.3. Voorgaande hechtenis op basis van meerdere hechtenistitels 70
 • 3.3.1. Cumul van een voorlopige hechtenis en een gevangenisstraf 70
 • 3.3.2. Cumul van meerdere gevangenisstraffen 71
 • 3.4. De onwerkdadige hechtenis 74
 • 3.5. De periodes van voorgaande hechtenis binnen de huidige detentie 75
 
 • 4. De opschorting van de strafuitvoering 76
 • 4.1. De onderbreking van de strafuitvoering 76
 • 4.2. De strafonderbreking 77
 • 4.3. De ontvluchting 78
 • 4.4. De onderbreking van de strafuitvoering ‘Coronavirus COVID-19’ 79
 • 5. Het verstrijken van de straf 80
 • Conclusie 82
 • Referenties 83
   
 • Hoofdstuk 3. Uitvoering van het elektronisch toezicht in zijn vele gedaantes 85
 • Eric Maes & Diëm Lebrun
 • Inleiding 85
 • 1. Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis (ET VH) 88
 • 1.1. Wettelijk kader 88
 • 1.2. Bevoegde instantie 89
 • 1.3. Toepassingsvoorwaarden en uitsluitingen 90
 • 1.4. Gehanteerde technologie 91
 • 1.5. Inhoudelijke invulling 91
 • 1.6. Duur van het ET, aanvang en einde 92
 • 1.7. Opvolging en controle 92
 • 1.8. Herroeping (omzetting van hechtenis onder elektronisch toezicht naar uitvoering in de gevangenis) 93
 
 • 2. Elektronisch toezicht als autonome straf (ET AS) 94
 • 2.1. Wettelijk kader 94
 • 2.2. Bevoegde instantie 94
 • 2.3. Toepassingsvoorwaarden en uitsluitingen 95
 • 2.4. Gehanteerde technologie 96
 • 2.5. Inhoudelijke invulling en opgelegde voorwaarden 96
 • 2.6. Duur van de straf, aanvang en einde 97
 • 2.7. Opvolging en controle 98
 • 2.8. Schorsing van het elektronisch toezicht 98
 • 2.9. Sanctionering bij niet- of gedeeltelijke uitvoering 99
 
 • 3. Elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van gevangenisstraf 100
 • 3.1. Elektronisch toezicht voor veroordeelden met uitvoerbaar straftotaal van 3 jaar of minder 102
 • 3.1.1. Wettelijk kader 102
 • 3.1.2. Toepassingsvoorwaarden en uitsluitingen 102
 • 3.1.3. Bevoegde instantie 103
 • 3.1.4. Procedure – duur van de maatregel, aanvangsdatum en einddatum 104
 • 3.1.5. Inhoudelijke invulling en voorwaarden 105
 • 3.1.6. Gehanteerde technologie 107
 • 3.1.7. Opvolging en controle 107
 • 3.1.8. Sanctionering 108
 • 3.2. Elektronisch toezicht voor veroordeelden met straftotaal van meer dan 3 jaar (ET SURB) 110
 • 3.2.1. Wettelijk kader 110
 • 3.2.2. Bevoegde instantie 110
 • 3.2.3. Toepassingsvoorwaarden en uitsluitingen 110
 • 3.2.4. Procedure 112
 • 3.2.5. Gehanteerde technologie 112
 • 3.2.6. Inhoudelijke invulling en voorwaarden 113
 • 3.2.7. Duur 114
 • 3.2.8. Opvolging en controle 114
 • 3.2.9. Sanctionering (schorsing, herziening en herroeping –voorlopige aanhouding) 115
 
 • 4. Elektronisch toezicht in het kader van de uitvoering van een (bijkomende) straf van terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (ET TBS) 116
 • 4.1. Wettelijk kader 116
 • 4.2. Bevoegde instantie 116
 • 4.3. Toelatingsvoorwaarden en uitsluitingen 117
 • 4.4. Procedure 117
 • 4.5. Gehanteerde technologie 118
 • 4.6. Inhoudelijke invulling en voorwaarden 118
 • 4.7. Duur van de maatregel – aanvangsdatum en einddatum 119
 • 4.8. Opvolging en controle 119
 • 4.9. Herroeping 119
 
 • 5. Elektronisch toezicht in het kader van de uitvoering van een interneringsmaatregel (ET internering) 120
 • 5.1. Wettelijk kader 120
 • 5.2. Bevoegde instantie 120
 • 5.3. Toepassingsvoorwaarden en uitsluitingen 121
 • 5.4. Procedure 121
 • 5.5. Gehanteerde technologie 122
 • 5.6. Inhoudelijke invulling en voorwaarden 122
 • 5.7. Duur – begin en einde 123
 • 5.8. Opvolging en controle 123
 • 5.9. Sanctionering (schorsing, herziening en herroeping) 124
 
 • 6. Enkele situaties uit de praktijk 125
 • Referenties 128
 
 • Hoofdstuk 4. De werkstraf: van recht tot praktijk 131
 • Alexia Jonckheere, Peter De Bruycker, Tamara Küpper, Nele Roskams, Audrey Servais & Bénédicte Van Boven Inleiding 131
 • 1. De uitspraak van de werkstraf en van de vervangende straf 132
   
 • 2. De uitvoering van de werkstraf 135
 • 2.1. De opvolging van de werkstraf door justitieassistenten en probatiecommissies 135
 • 2.2. Enkele bijzondere gevallen 138
 
 • 3. De uitvoering van de vervangende straf 139
 
 • 4. Cumul van meerdere werkstraffen 140
 
 • 5. Cumul tussen straffen/maatregelen 141
 
 • 5.1. Werkstraf en voorlopige hechtenis 141
 • 5.2. Werkstraf en vrijheid onder voorwaarden 142
 • 5.3. Werkstraf en gevangenisstraf (uitgevoerd in de gevangenis) 143
 • 5.4. Werkstraf en elektronisch toezicht 143
 • 5.5. Werkstraf en voorwaardelijke invrijheidstelling 144
 • 5.6. Werkstraf en penitentiair verlof of beperkte detentie 144
 • 5.7. Werkstraf en maatregelen die kunnen resulteren in een verval van strafvordering (waaronder bemiddeling) 145
 • 5.8. Werkstraf en internering 145
 • 5.9. Werkstraf en probatie 146
 • 5.10. Werkstraf en terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 146
 • 5.11. Werkstraf en de strafonderbreking (gevangenisstraf) 146
 • 5.12. Werkstraf en tijdelijk huisverbod/woonverbod 146
 • Referenties 147
 
 • Hoofdstuk 5. De probatiebeslissing en haar tenuitvoerlegging: analyse van enkele regelgevingen 149
 • Alexia Jonckheere, Trees Berrevoets, Peter De Bruycker, Tamara Küpper, Audrey Servais & Bénédicte Van Boven Inleiding 149
 • 1. De twee kanten van de probatie in het Belgisch recht: een straf en een maatregel 151
 • 1.1. Een autonome straf 151
 • 1.2. Een maatregel in verband met de uitspraak van een straf of de tenuitvoerlegging ervan 154
 
 • 2. De met de uitvoering belaste actoren: justitiehuis en probatiecommissie 156 2.1. De tenuitvoerlegging van een probatiestraf 157
 • 2.2. De tenuitvoerlegging van een probatiemaatregel 160
   
 • 3. De pretoriaanse probatie 162
 
 • 4. Tenuitvoerlegging in België van in het buitenland opgelegde probatiemaatregelen 165
 • Conclusie 168
 • Referenties 169
 
 • Hoofdstuk 6. Complexe situaties bij de uitvoering van de interneringsmaatregel 171 Emilie Derouaux, Olivia Nederlandt & Audrey Servais Inleiding 171
 • 1. Voorstelling van het uitvoeringsstelsel van de interneringsmaatregel 173
 • 1.1. De kamer voor de bescherming van de maatschappij 173
 • 1.2. De modaliteiten van de interneringsmaatregel 175
 • 1.2.1. De plaatsing 175
 • 1.2.2. De overplaatsing 181
 • 1.2.3. De uitgaansvergunningen en verloven 182
 • 1.2.4. De beperkte detentie, het elektronisch toezicht en de invrijheidstelling op proef 183
 • 1.2.5. De vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of op overlevering 185
 • 1.2.6. De voorwaarden 186
 • 1.2.7. De definitieve invrijheidstelling 187
 • 1.2.8. De opvolging en de controle van de toegekende modaliteit 188
 
 • 2. Complexe situaties 190
 • 2.1. De handhaving van de hechtenis onder elektronisch toezicht 192
 • 2.2. De cumul van meerdere beslissingen tot internering 193
 • 2.3. De internering van veroordeelden en de situatie van gedetineerden die geestesstoornissen vertonen 195
 • 2.3.1. De wettelijke regeling voor de internering van veroordeelden 195
 • 2.3.2. De gedetineerden met geestesstoornissen en de kwestie van de overheveling van de penitentiaire gezondheidszorg van de FOD Justitie naar de FOD Volksgezondheid 199
 • 2.4. De geïnterneerden die tot een straf zijn veroordeeld 202
 • 2.4.1. De geïnterneerden die tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld 202
 • 2.4.2. De geïnterneerden die tot een alternatieve straf zijn veroordeeld 204
 • 2.5. De cumul van strafrechtelijke en civiele internering 204 Referenties 207
 • Conclusie 209

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift