Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

  • INHOUDSOPGAVE
  • Voorwoord
  • Inhoudsopgave
  • VANISTENDAEL Frans
  • Lieven Dupont, profeet van de faculteit
  • DEEL I: OVER MISDRIJVEN... 9
  • • ARNOU Luc
  • De teleologische wetsinterpretatie als baken voor de rechtstoepassing
  • in het strafrecht: over Hell's Angels en privé-milities 11
  • • BOES Marc
  • En toen waren ze nog met negen.
  • Bedenkingen bij de opheffing van Titel X van Boek II 31
  • • DE HULLU Jaap
  • De invloed van eigen schuld op de beoordeling van
  • strafuitsluitingsgronden 41
  • • DIERICKX Ann
  • Is veroorloven 'toestemmen'? Over de geldigheidsvoorwaarden
  • van de 'toestemming" 57
  • • FAURE Michael en VANHEULE Jan
  • Afscheid van zorgplichtbepalingen in het milieustrafrecht? 79
  • • VANACHTER Othmar
  • Arbeidsrecht en strafrecht 115
  • • VAN HAVEL Hans
  • De rechtspersoon in ons schuldstrafrecht: over het moreel
  • bestanddeel van het misdrijf in hoofde van de rechtspersoon 125
  • • VAN DYCK Silvia
  • Valsheid in geschriften: misdrijf tegen het openbaar vertrouwen? 141
  • • VERBRUGGEN Frank
  • Strafwaardigheid: nooduitgang of deur naar dogmatische verfijning? 159
  • • VERHAEGEN Jacques
  • Les règles non dérogeables et leur place en droit pénal
  • de la justification 187
  • • VERSTEGEN Raf
  • Onderwijsstrafrecht 197
  • • VERSTRAETEN Raf en DEWANDELEER Dirk
  • Uitwassen van witwassen 221
  • DEEL II: ...EN STRAFFEN 263
  • • ARNOU Patrick
  • De vervangende straf 265
  • • BEYENS Kristel
  • Reflecties omtrent het hedendaagse rechtspreken 287
  • • BOSLY Henri-D.
  • La durée de la peine accessoire de l'interdiction des droits 301
  • • CASSELMAN Joris
  • Geïnterneerden in overbevolkte gevangenissen 313
  • • DAEMS Tom
  • Slachtoffers in H/holsters 329
  • • DE RUYVER Brice en VANDER BEKEN Tom
  • Te gek om op te sluiten 345
  • • DETIENNE Jean
  • Le droit disciplinaire pénitentiaire: un droit en évolution 359
  • • GOETHALS Johan
  • De voorwaardelijke invrijheidstelling. De burger aan het woord 399
  • • HUYBRECHTS Luc
  • Straffen 419
  • • HUYSE Luc
  • Wetten 433
  • •  KELK Constantijn: Lieven Dupont: pleitbezorger van beginselen van behoorlijk penitentiair recht 435
  · · · ·
   
   • • KELLENS Georges en SERON Vincent
   • La fin de l'interdiction légale 457
   • •  LEMMENS Paul 187
   • Death penalty, life sentence and long-term sentences: inhuman punishments? 467
   • • MAES Eric
   • Beknopte schets van de historische evolutie van de wettelijke 1
   • onderbouw van het penitentiair regime (1830-2005) 487
   • • PIETERS Freddy
   • Teveel zielen drukt de pret — Revisited 505
   • • SMAERS Greet
   • De Basiswet in het licht van de internationale mensenrechten 521
   • • SPRIET Bart Tabula Dupontis
   • De tabel Dupont tot combinatie van straf(toemetings)normen 539
   • • TRAEST Philip
   • De innerlijke overtuiging van de rechter en de motiveringsverplichting 553
   • • TUBEX Hilde
   • Zorgen voor gedetineerden 569
   • • TULKENS Hans
   • "Toekomst-denken is de hefboom van de maatschappelijke
   • vooruitgang"
   • • VANACKER John
   • Een goed uitgebouwde penitentiaire organisatie, de onmisbare
   • voorwaarde voor een goede implementatie van de Basiswet 601
   • • VAN DAELE Dirk
   • Strafrechtelijke rechtshandhaving in beweging: over decriminalisering,
   • bestuurlijke boete en strafbeschikking 617
   • • VANDEKERCKHOVE Lieven
   • De transgressiviteit van de straf
   • • VAN DEN BERGE Yves
   • Vrijheidsstraffen: de effectieve duur van de detentie 667
   • • VAN LAETHEM Wauter
   • Lieven Dupont: herziener of hervormer? Of over hoe de
   • jonge Dupont zou aankijken tegen de minder jonge Dupont 683
  • • VAN PARYS Tony Tussen droom en daad
  • DEEL III: EEN MAN VAN BEGINSELEN
  • • CORSTENS Geert
  • Beginselen en bijzondere opsporingsbevoegdheden
  • in België en Nederland 699
  • • DECLERCQ Raoul
  • Algemene rechtsbeginselen en cassatie 715
  • • DE HERT Paul en GUTWIRTH Serge
  • Gij zult straffen om de mensenrechten te beschermen!
  • De strafbaarstelling als positieve staatsverplichting 729
  • • DE NAUW Alain
  • Nieuwe wendingen inzake het lex certa beginsel 757
  • • DE SWAEF Marc en TRAEST Michael
  • Enkele kanttekeningen bij de wrakingsprocedure in strafzaken 775
  • • GROENHUIJSEN Marc
  • Thomas Hobbes en John Locke als onbewuste wegbereiders van het
  • legaliteitsbeginsel in strafzaken 785
  • • HOLSTERS Denis
  • Strafrecht en tuchtrecht 805
  • • JACOBS Ann
  • Le principe de légalité en matière pénale au regard
  • de la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage
  • • KILENDA KAKENGI BASILA Jean-Pierre
  • Le droit ä la légalité criminelle ä l'épreuve de la notule
  • incriminante du terrorisme
  • • LUST Antoon en LUST Sabien
  • Het grondrecht op een rechter met volle rechtsmacht en de
  • stedenbouwkundige herstelvordering 869
  • • MASSET Adrien
  • Propos pour la suppression de la cour d'assises 905
  • •MICHEL Guy
  • Montesquieu en de Drugswet van 3 mei 2003 921
   • • PONSAERS Paul
   •  Het militair-bureaucratisch politiemodel: demilitarisering als
    • gangmaker van politiehervoiming 933
    • • TULKENS Françoise en VAN DE KERCHOVE Michel
  •  Les droits de l'homme: bonne ou mauvaise conscience du
   • droit pénal? 949
  •  DEEL IV: DE BEWOGEN BEWEGER                                                                            969
  • •  BERISTAIN Antonio
   • Derecho penal reparador y transdisciplinar (Desde la victimologia de
   • minimos hacia la victimologia de máximos) 971
  • • BERRENDORF Marie-Françoise
   • L'essayer, c'est l'adopter 985
   • • BIJL Willy
   • Een praktijklector (1985-1995) in de lering 991
   • • BOUVERNE-DE BIE Maria en ROOSE Rudi
   • Van `jeugdbescheitning met mate' naar 'forensisch welzijnswerk' 997
   • • BROEKMAN Jan M.
   • Atlantis Ge[k]liefd 1011
   • • CARMEN Ivo
   • Het 'mission statement' van het parket Leuven 1025
   • • CLAES Erik
   • Herstelrecht, bestraffing en recht op 'privacy' 1035
   • • COUSY Herman
   • Hoogleraar in de rechten: beroep of roeping? 1059
   • • DE BATSELIER Steven
   • Lieven Dupont, een getuigenis 1065
   • • DEMEYERE Luc
   • De zoektocht naar het bevrijdende woord 1067
   • • DE PEUTER José
   • Lector naast Lieven 1069
   • • DERVEAUX Willy
   • Enkele kanttekeningen van een penitentiair beambte bij het werk
   • van hoogleraar strafrecht professor dr. Lieven Dupont 1075
  • • ELIAERTS Christian
  • Jeugdbescherming met mate: 25 jaar worstelen met beginselen van
  • behoorlijke rechtsbedeling
  • • FIJNAUT Cyrille
  • Cesare Lombroso: de revolutionaire grondlegger van de
  • tegenwoordige criminologie
  • • FOQUE René
  • Kwetsbaarheid aan het woord brengen. Tegen strafrechtelijk
  • instrumentalisme
  • • OFENS Koen
  • Herinneringen uit de doos van Lieven
  • • HUTSEBAUT Frank
  • Lieven Dupont: een paard van Troje?
  • JANSSENS Frederik
  • Kunst in de gevangenis werkt
  • • KLOECK Kristine
  • Lang zal je lever'? 1171
  • • MEYVIS Wilfried
  • Welzijnswerk uit de schaduw van het strafrecht.
  • Ontwikkelingen in de hulp- en dienstverlening aan
  • gedetineerden vanuit de Vlaamse Gemeenschap 1175
  • • NEYS Achiel
  • Betrokkenheid en distantie in onze omgang met gedetineerden.
  • Naar aanleiding van T. Dalrymple, leven aan de onderkant 1187
  • • PETERS Tony
  • Nostalgische reflecties over een compagnon de route 1209
  • • RASMUS NULLER (pseudoniem van Rob PERRIENS)
  • De eerste steen 1215
  • • RESEAU POUR UNE REFORME GLOBALE DU REGIME CARCERAL BELGE
  • Levons les masques 1217
  • • SNACKEN Sonja
  • Lieven Dupont, een getuigenis 1221
  • • VAN BELLE Gisleen
  • La loi de base 1227
  • • VANDER AUWERA Chris
  • Een parcours van vrienden met resultaten voor de samenleving 1229
  • • VAN GARSSE Leo Le problème du pont
  • Mijmeren over recht en herstel op de brug tussen verhalen 1237
  • • VERHAEGHE Michaël
  • Hoogtepunten 1253
  • • WALGRAVE Lode
  • Naar beginselen van een behoorlijke herstelrechtsbedeling? 1257
  • Tabula gratulatoria 1265
  • 75
   
  • XV

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift