Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2017

Aantal pagina's: 2300 p.

Barcode: GT00008100

ISBN: 9789046577622

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 2

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • TAX 1 TIBE 2017-2018(1)
 •  TAX 1 TIBE 2017-2018(2)
 •  Kast 42
 

Korte inhoud:

 • Het Handboek voor Fiscaal Recht – Tiberghien is dé encyclopedie van de Belgische Fiscaliteit. Het geeft een actueel en uiterst volledig overzicht van de hele fiscaliteit, mét uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, die de lezer de verdere weg tonen voor meer gedetailleerde informatie. Een complete fiscale bibliotheek in één uitgave dus!

Inhoudstabel:

 • Deel 1. Algemene inleiding
 • Deel 2. Algemene beginselen van het Belgisch fiscaal recht
 • Boek 1. Inkomstenbelastingen
 • Boek I.A Persoonbelasting
 • Deel II. Grondslag van de belasting
 • Deel III. Berekening van de personenbelasting
 
 • Boek I.B. Vennootschapsbelasting
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Grondslag van de belasting
 • Deel III. Berekening van de belasting
 
 • Boek I.C. Rechtspersonenbelasting
 • Deel I. Onderworpen rechtspersonen
 • Deel II Grondslag van de belasting
 • Deel III. Berekening van de belasting
 
 • Boek I.D. Belasting van niet-inwoners
 • Deel I. Algemeen
 • Deel II. Toepassingsgebied ratione personae
 • Deel III. Belastbare inkomsten
 • Deel IV. Berekening van de belastbare grondslag
 • Boek I.E. Voorheffingen
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Voorheffingen op inkomsten uit onroerende goederen
 • Deel III. Voorheffingen op inkomsten uit roerende goederen
 • Deel IV. Bedrijfsvoorheffing
 
 • Boek I.F. Procedure
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. De aangifte
 • Deel III. De controle
 • Deel IV De aanslag
 • Deel V. Administratief beroep ambsthalve ontheffing en vorderingen in rechte
 • Deel VI. Invordering
 • Deel VII. Sancties
 • Boek II. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Verkeersbelasting op de autovoertuigen
 • Deel III. Belasting op de spelen en de weddenschappen
 • Deel IV. Belasting op de automatischa ontspanningstoestellen
 • Deel V. Belasting op de verkeerstelling
 • Deel VI. Het eurovignet en de kilometerheffing
 • Deel VII. De accijnscompenserende belasting
 • Deel VIII. Belasting op de deelname van werknemers in de winst of in het kapitaal van vennootschappen
 
 • Boek III. Erf- en registratiebelasting
 • Deel I. Algemeen
 • Deel II. Vlaamse Codex Fiscaliteit
 • Deel III. Waals gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook behouden federale bepalingen in het Vlaams Gewest
 • Deel IV. Taks tot vergoeding van de successierechten
 • Deel V. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen en op de verzekeringsondernemingen
 • Deel VI. Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra
 • Deel VII. Hypotheekrechten
 • Deel VIII. Griffierechten
 
 • Boek IV Diverse rechten en taksen
 • Deel I. Rechten en geschriften
 • Deel II. Diverse taksen
 • Deel III. Bepalingen gemeen aan de diverse rechten en taksen
 • Deel IV. Bepalingen gemeen aan alle belastingen
 • Deel V. Beroepsgeheim
 • Boek V Belasting over de toegevoegde waarde
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Belastingplicht
 • Deel III. Belastbare handelingen
 • Deel IV. Maatstaf van heffing
 • Deel V. Tarief
 • Deel VI. Vrijstellingen
 • Deel VII. Aftrek van voorbelasting
 • Deel VIII. Organisatie van de btw
 • Deel IX. Taxatie- Invordering- Controles- Sancties- Diverse bepalingen
 
 • Boek VI Douanerechten en accijnzen
 • Deel I. Douanerechten
 • Deel II. Accijnzen
 • Deel III. Procedure inzake douane en accijnzen
 • Deel IV. Belastingen op de drankslijterijen
 • Boek VII. Federale milieu- en energiebelastingen Diverse federale belastingen
 • Deel I. Federale milieu- en energiebelastingen
 • Deel II. Diverse federale belastingen
 
 • Boek VIII. de niet-rijkbelastingen
 • Deel I. Lokale belastingen
 • Deel II. Belastingen van de gemeenschappen en de gewesten
 
 • Boek IX Internationaal fiscaal recht
 • Deel I. Algemene beginselen
 • Deel II. Intern recht van internationale betrekkingen
 • Deel III. Internationale fiscale overeenkomsten
 • Deel IV. Niet-fiscale verdragen en overeenkomsten
 • Deel V. Transfer pricing
 
 • Boek X Europees belastingsrecht
 • Deel I. Verdragsrecht
 • Deel II. Afgeleid recht: de fiscale wetgeving van de EU
 • Deel III. Europese fiscale procedure en beginselen
 
 • Boek XI Fiscale regularisatie
 • Deel I. De eenmalige bevrijdende aangifte of 'EBA'
 • Deel II. Fiscale regularisatie
 • Deel III. Fiscale regularisatie zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 2013
 • Deel IV 'Fiscale regularisatie' anno 2014
 • Deel V. 'Fiscale regularisatie' anno 2016
 
 • Boek XII. preventief luik van het antiwitwaswetgeving
 
 • Boek XIII. Kaaimantaks

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift