Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Deel 1. Algemene inleiding
 • Deel 2. Algemene beginselen van het Belgisch fiscaal recht
 • Boek 1. Inkomstenbelastingen
 • Boek I.A Persoonbelasting
 • Deel II. Grondslag van de belasting
 • Deel III. Berekening van de personenbelasting
 
 • Boek I.B. Vennootschapsbelasting
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Grondslag van de belasting
 • Deel III. Berekening van de belasting
 
 • Boek I.C. Rechtspersonenbelasting
 • Deel I. Onderworpen rechtspersonen
 • Deel II Grondslag van de belasting
 • Deel III. Berekening van de belasting
 
 • Boek I.D. Belasting van niet-inwoners
 • Deel I. Algemeen
 • Deel II. Toepassingsgebied ratione personae
 • Deel III. Belastbare inkomsten
 • Deel IV. Berekening van de belastbare grondslag
 
 • Boek I.E. Voorheffingen
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Voorheffingen op inkomsten uit onroerende goederen
 • Deel III. Voorheffingen op inkomsten uit roerende goederen
 • Deel IV. Bedrijfsvoorheffing
 
 • Boek I.F. Procedure
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. De aangifte
 • Deel III. De controle
 • Deel IV De aanslag
 • Deel V. Administratief beroep ambsthalve ontheffing en vorderingen in rechte
 • Deel VI. Invordering
 • Deel VII. Sancties
 
 • Boek I.G. Toekenningen aan de ondergeschikte machten
 
 • Boek II. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Verkeersbelasting op de autovoertuigen
 • Deel III. Belasting op de spelen en de weddenschappen
 • Deel IV. Belasting op de automatischa ontspanningstoestellen
 • Deel V. Belasting op de verkeerstelling
 • Deel VI. Het eurovignet en de kilometerheffing
 • Deel VII. De accijnscompenserende belasting
 • Deel VIII. Belasting op de deelname van werknemers in de winst of in het kapitaal van vennootschappen
 
 • Boek III. Erf- en registratiebelasting
 • Deel I. Algemeen
 • Deel II. Vlaamse Codex Fiscaliteit
 • Deel III. Waals gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook behouden federale bepalingen in het Vlaams Gewest
 • Deel IV. Taks tot vergoeding van de successierechten
 • Deel V. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen en op de verzekeringsondernemingen
 • Deel VI. Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra
 • Deel VII. Hypotheekrechten
 • Deel VIII. Griffierechten
 
 • Boek IV Diverse rechten en taksen
 • Deel I. Rechten en geschriften
 • Deel II. Diverse taksen
 • Deel III. Bepalingen gemeen aan de diverse rechten en taksen
 • Deel IV. Bepalingen gemeen aan alle belastingen
 • Deel V. Beroepsgeheim
 • Boek V Belasting over de toegevoegde waarde
 • Deel I. Algemeenheden
 • Deel II. Belastingplicht
 • Deel III. Belastbare handelingen
 • Deel IV. Maatstaf van heffing
 • Deel V. Tarief
 • Deel VI. Vrijstellingen
 • Deel VII. Aftrek van voorbelasting
 • Deel VIII. Organisatie van de btw
 • Deel IX. Taxatie- Invordering- Controles- Sancties- Diverse bepalingen
 
 • Boek VI Douanerechten en accijnzen
 • Deel I. Douanerechten
 • Deel II. Accijnzen
 • Deel III. Procedure inzake douane en accijnzen
 • Deel IV. Belastingen op de drankslijterijen
 • Boek VII. Federale milieu- en energiebelastingen Diverse federale belastingen
 • Deel I. Federale milieu- en energiebelastingen
 • Deel II. Diverse federale belastingen
 
 • Boek VIII. de niet-rijkbelastingen
 • Deel I. Lokale belastingen
 • Deel II. Belastingen van de gemeenschappen en de gewesten
 
 • Boek IX Internationaal fiscaal recht
 • Deel I. Algemene beginselen
 • Deel II. Intern recht van internationale betrekkingen
 • Deel III. Internationale fiscale overeenkomsten
 • Deel IV. Niet-fiscale verdragen en overeenkomsten
 • Deel V. Transfer pricing
 
 • Boek X Europees belastingsrecht
 • Deel I. Verdragsrecht
 • Deel II. Afgeleid recht: de fiscale wetgeving van de EU
 • Deel III. Europese fiscale procedure en beginselen
 
 • Boek XI Fiscale regularisatie
 • Deel I. De eenmalige bevrijdende aangifte of 'EBA'
 • Deel II. Fiscale regularisatie
 • Deel III. Fiscale regularisatie zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 2013
 • Deel IV 'Fiscale regularisatie' anno 2014
 • Deel V. 'Fiscale regularisatie' anno 2016
 
 • Boek XII. preventief luik van het antiwitwaswetgeving
 
 • Boek XIII. Kaaimantaks

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift