Inhoudstabel:

 • Nummer 1

  F. Buyssens

  [Huwelijksvermogensrecht, giften- en erfrecht] Recht zoekt rustWetgevingspolitiek, Wettelijke erfopvolging, langstlevende wettelijk samenwonende, Gift, inkorting in waarde, Notarieel testament, Internationaal testament, Testament, nietigheid bij niet-naleving vormvereisten
  2

  P. Senaeve

  Bemiddeling, verzoeningspoging en minnelijke schikking tussen dader en slachtoffer van geweld. Commentaar bij de wet van 6 november 2022Gerechtelijke bemiddeling, Bevoegdheid familierechtbank, tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld, Burgerlijke rechtspleging, minnelijke schikking, Vorderingen betreffende rechten en plichten uit familiale betrekkingen, algemeen, Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, persoonlijke verschijning van de partijen, algemeen, Rechtspleging, grensoverschrijdende maatregelen betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid en bescherming van kinderen, Huiselijk geweld
  4

  Cass. (1e k.) AR C.21.0460.N, 7 april 2022 (L. B. / K. B., M. V.) Afstammingsrecht, betwisting van de erkenning, Afstammingsrecht, betwisting van de erkenning
  12

  L. Van Driessche

  De lokroep van de zeemeermin: onduidelijkheden bij de belangenafweging in een procedure tot betwisting van vaderschapAfstammingsrecht, betwisting van de erkenning, Eerbiediging privé- en gezinsleven, Afstamming, bewijs, bezit van staat, E.V.R.M., recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven, algemeen
  13

  Cass. (1e k.) AR C.21.0373.N, 17 maart 2022 (A. V. / M. H.) Huwelijksvermogensrecht, vereffening wettelijk stelsel, vergoedingsrekening, vergoeding aan eigen vermogen, Feitelijk vermoeden
  23

  H. Thijs

  Vergoedingen door het gemeenschappelijk vermogen: de vereiste van een onomkeerbare vermenging bij de storting van eigen gelden op een bankrekeningHuwelijksvermogensrecht, vereffening wettelijk stelsel, vergoedingsrekening, vergoeding aan eigen vermogen, Feitelijk vermoeden
  24

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift