Inhoudstabel:

 • Volume 2024

  Nummer 1

  N. Raemdonck

  Het Vlaams Pachtdecreet: een eerste commentaarbijzondere overeenkomsten
  3

  M. Knapen J. Van Tieghem De Ten Berghe S. Van Den Hove D'ertsenryck

  Het voorkeurrecht van de huurder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewestbijzondere overeenkomsten
  40

  M. Boeraeve

  Het opstellen van statuten van mede-eigendom en de ruimtelijke ordening: een heet hangijzeradministratief recht
  49

  Handelshuur – Verval huurvernieuwing – Omzetting handelshuur voor onbepaalde duur – Geen verval voorkeurrecht tot aankoop bijzondere overeenkomsten
  59

  L. Weyts - "Nonchalance" bij de indiening van een aangifte van nalatenschap leidt tot een ambtshalve forfaitaire aanslag voor de erfbelasting of het successierecht

  Ambtshalve aanslag erfbelasting Fiscaal recht
  63

  [1.] Alimentatie – Ouders tegenover kind – Vermelding en verwerking van wettelijk vooropgestelde parameters – Taak van de familierechter – Rekenproef door het Hof van Cassatie [2.] Alimentatie – ... Familierecht
  67

  Huur – Verbeteringswerken tijdens de huur – Afwezigheid van plaatsbeschrijving – Door de verhuurder te leveren bewijs – Artikels 1728, 1°, 1730, 1731, 1732 en 1754 oud BW Bijzondere overeenkomsten
  69

  [1.] Alimentatie – Ouders tegenover kind – Vermelding en verwerking van wettelijk vooropgestelde parameters – Taak van de rechter – Bewijsloyauteit van de ouders – Afweging [2.] Alimentatie – Ouders ... Familierecht
  71

  Afstamming – Vaderschap – Betwisting – Bezit van staat – Belangenafweging in het licht van de socio-affectieve werkelijkheid en de biologische werkelijkheid Familierecht
  73

  Vordering tot uitonverdeeldheidtreding – Conventionele onverdeeldheid – Redelijke opzegtermijn Goederenrecht
  75

  Volmacht – Rekening en verantwoording – Boedelbeschrijving – Verantwoording tegenover een derde – Aanstelling notaris – Schenking Familiaal vermogensrecht
  77

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift