Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Deel 1 Het ambt van rechter in handelszaken
 • Deel 2 Het algemeen kader van de ambtsuitoefening door de rechtercommissaris
 • Deel 3 Algemeen overzicht van de taken en bevoegdheden van een rechter-commissaris
 • Deel 4 de rechter-commissaris en de andere actoren van het faillissement
 • Deel 5 De opdrachten van de rechter-commissaris bij de aanvang van de vereffeningswerkzaamheden
 • Deel 6 De realisatie van de activa en de ermee samenhangende activiteiten
 • Deel 7 Het vaststellen van het passief van een faillissement
 • Deel 8 De kosten en het ereloon van de curator
 • Deel 9 De summiere rechtspleging tot sluiting
 • Deel 10 De sluiting na vereffening
 • Deel 11 Verschoonbaarheid, bevrijding en rehabilitatie

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift