Inhoudstabel:

 • P.1 Titel I. Inleiding
 • P.1 Hoofdstuk I. Situering en begripsomschrijving
 • P.6 Hoofdstuk II. Ontstaan van de huidige wetgeving
 • P.16 Hoofdstuk III. Enkele tekstkritische aantekeningen
 • P.23 Hoofdstuk IV. De Ratio Legis
 • P.35 Titel II. Door de wet beschermde geschriften
 • P.35 Hoofdstuk I. Algemene begrippen
 • P.89 Hoofdstuk II. Geschriften in de wet genoemd
 • P.279 Titel III. Het vermommen van de waarheid
 • P.334 Hoofdstuk III. Het vermommen van de waarheid in de speciaal genoemde geschriften
 • P.364 Titel IV. Het nadeel als bestanddeel van de valsheid
 • P.368 Hoofdstuk I. Aard van het nadeel
 • P.375 Hoofdstuk II. Kenmerken van het nadeel
 • P.395 Hoofdstuk III. Het nadeel objectief of subjectief element van het misdrijf
 • P.399 Hoofdstuk IV. Het nadeel in de verschillende soorten geschriften
 • P.414 Hoofdstuk V. Twee bijzondere gevallen
 • P.423 Titel V. Schuldvorm in de valsheid in geschriften
 • P.423 Hoofdstuk I. Bijzonder opzet
 • P.443 Hoofdstuk II. Schuldvorm in geveinsde akten
 • P.448 Hoofdstuk III. Schuldvorm in de speciaal genoemde geschriften
 • P.458 Hoofdstuk IV. Schuldvorm bij valsheid omschreven in bijzondere strafwetten
 • P.461 Titel VI. Gebruik van het valse geschrift
 • P.462 Hoofdstuk I. Gebruik van de valse geschriften bedoeld in artikel 197 van het strafwetboek
 • P.477 Hoofdstuk II. Gebruik van de valse geschriften bedoeld in de artikelen 198, 200, 207, 208 en 212 van het strafwetboek
 • P.482 Hoofdstuk III. Valsheid en gebruik van valse geschriften: twee onderscheiden misdrijf
 • P.502 Titel VII. Hoedanigheid van de dader van de valsheid en van de gebruiker van het vals geschrift
 • P.532 Titel VIII. Algemene beginselen van strafrecht en valsheid in geschriften
 • P.533 Hoofdstuk I. Valsheid in geschriften en gelding van de strafwet in de ruimte
 • P.539 Hoofdstuk II. Rechtvaardigings-, schuldopheffings- en verschoningsgronden
 • P.541 Hoofdstuk III. Verzachtende en verzwarende omstandigheden
 • P.545 Hoofdstuk IV. Strafbare poging
 • P.554 Hoofdstuk V. Strafbare deelneming
 • P.563 Titel IX. Bevoegdheid en rechtspleging
 • P.563 Hoofdstuk I. Bevoegdheid
 • P.574 Hoofdstuk II. Rechtspleging
 • P.606 Hoofdstuk III. Verjaring van de strafvordering
 • P.613 Titel X. Bijzondere strafbepalingen
 • P.613 Hoofdstuk I. Algemene begrippen
 • P.618 Hoofdstuk II. Sociaal recht
 • P.645 Hoofdstuk III. Economisch recht - Financieel recht - Handelsrecht
 • P.685 Hoofstuk IV. Fiscaal recht
 • P.708 Hoofdstuk V. Diverse strafbepalingen

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift