Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • P.1 Algemene inleiding
 • P.3 Deel I. Eigendom
 • P.5 Hoofdstuk 1. De eigendom van een woning
 • P.13 Hoofdstuk 2. De Mede-eigendom
 • P.27 Hoofdstuk 3. De betwistingen
 • P.29 Deel II. Uitoefening van het eigendomsrecht
 • P.31 Hoofdstuk 1. Het vruchtgebruik
 • P.37 Hoofdstuk 2. De erfdienstbaarheden
 • P.41 Hoofdstuk 3. De scheiding tussen erven
 • P.45 Hoofdstuk 4. De erfpacht
 • P.49 Hoofdstuk 5. Het recht van opstal
 • P.53 Hoofdstuk 6. De voorrechten en de hypotheken
 • P.55 Hoofdstuk 7. De betwistingen
 • P.57 Deel III. Kopen en verkopen
 • P.59 Hoofdstuk 1. De gewone koop-verkoop
 • P.79 Hoofdstuk 2. De openbare verkoop
 • P.83 Hoofdstuk 3. De koop op lijfrente
 • P.89 Hoofdstuk 4. De koop op plan
 • P.91 Hoofdstuk 5. De verkoop van appartementen
 • P.93 Hoofdstuk 6. Samen aanlopen van een onroerend goed door niet-gehuwden
 • P.97 Hoofdstuk 7. De koop van een sociale koopwoning en sociale kavel in het Vlaams Gewest
 • P.107 Hoofdstuk 8. De financiering van de koop-verkoop
 • P.109 Hoofdstuk 9. De tegemoetkomingen bij de aankoop van een woning
 • P.113 Hoofdstuk 10 De sanerings- en verkoopactiviteiten van het woningfonds
 • P.115 Hoofdstuk 11. De tegemoetkomingen vanwege de provincies en de gemeenten
 • P.117 Hoofdstuk 12. Vastgoed en bijkomende verplichtingen
 • P.153 Hoofdstuk 13. De betwistingen
 • P.163 Deel IV. Schenken en krijgen
 • P.165 Hoofdstuk 1 De erfenis van woningen
 • P.191 Hoofdstuk 2. De testamentaire schenking van woningen
 • P.195 Hoofdstuk 3. De schenking van woningen
 • P.203 Hoofdstuk 4. De vereffening, verdeling en inbezittingstelling van nalatenschappen
 • P.211 Hoofdstuk 5. De ouderlijke boedelverdeling
 • P.213 Hoofdstuk 6. Fiscale aspecten
 • P.215 Hoofdstuk 7. De betwistingen
 • P.217 Hoofdstuk 8. De erfovereenkomsten
 • P.223 Deel V. Bouwen en verbouwen
 • P.225 Hoofdstuk 1. Premies nieuwbouw
 • P.227 Hoofdstuk 2. Premies vernieuwbouw
 • P.241 Deel VI. Lenen en terugbetalen
 • P.243 Hoofdstuk 1. Algemeen
 • P.285 Hoofdstuk 2. De leningen vanwege de door de Vlaamse regering erkende kredievennootschappen
 • P.289 Hoofdstuk 3. De leningen vanwege het Vlaams woningfonds en de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen
 • P.301 Hoofdstuk 4. De tegemoetkomingen vanwege de provincie en de gemeente
 • P.303 Hoofdstuk 5. De betwistingen
 • P.305 Deel VII. Verkrotting en leegstand bestrijden
 • P.311 Hoofdstuk 1. De strijd tegen de verkrotting en de leegstand: algemeen kader
 • P.337 Hoofdstuk 2. De bevoegdheid van de burgemeeste tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring
 • P.355 Hoofdstuk 3. De strafrechtelijke aanpak van de verhuring van krotwoningen
 • P.367 Hoofdstuk 4. Bestrijding van de huisjesmelkerij
 • P.373 Hoofdstuk 5. De renovatiehuurovereenkomst
 • P.375 Hoofdstuk 6. Fiscale maatregelen om leegstand en verkrotting te bestrijden
 • P.411 Deel VIII. Eigendom en bijzondere groepen
 • P.413 Hoofdstuk 1. Antidiscriminatie en antiracisme
 • P.427 Hoofdstuk 2. De studenten
 • P.431 Hoofdstuk 3. De grote gezinnen
 • P435 Hoofdstuk 4. De ouderen
 • P.439 Hoofdstuk 5. De personen met een handicap
 • P.447 Deel IX. De professionelen van de vastgoedsector
 • P.449 Hoofdstuk 1. De architect en het architectencontract
 • P.461 Hoofdstuk 2. De aannemer en het aannemingscontract
 • P.481 Hoofdstuk 3. De notaris
 • P.491 Hoofdstuk 4. De vastgoedmakelaar
 • P.501 Hoofdstuk 5. De landmeter-expert
 • P.505 Hoofdstuk 6. De ingenieurs en de studiebureaus
 • P.509 Hoofdstuk 7. De betwistingen i.v.m. de uitoefenaars van beroepen in de vastgoedsector
 • P.523 Deel X. Eigendom en fiscale aspecten
 • P.525 Hoofdstuk 1. Kopen en verkopen
 • P.539 Hoofdstuk 2. Schenken en krijgen
 • P.551 Hoofdstuk 3. Bouwen en verbouwen - BTW
 • P.555 Hoofdstuk 4. Fiscale aspecten i.v.m. het bezit van een woning
 • P.575 Hoofdstuk 5. De betwistingen

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift