Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Vennootschappen
 • Krachtlijnen, aandachtspunten en overgangsbepalingen bij de overstap van W.Venn. naar WVV (p. 3)
 • Het nieuwe WVV – vertegenwoordiging van de NV en de BV bij notariële akten – veel nieuws onder de zon of niet? (p. 33)
 
 • Familiaal vermogens- en erf(enis)recht
 • Daden van beschikking in een zorgvolmacht: uitdrukkelijk en bijzonder? Over de terminologische misvatting bij het opmaken van een zorgvolmacht (p. 59)
 • Het keuzebeding onder last belast, en andere lastige topics (p. 81)
 • De ‘boemerang’ van het optionele beding van terugkeer in de schenkingsakte (p. 113)
 • Het internationaal testament (p. 124)
 • Er is werk na de dood. Over de verwerking van het testament na het overlijden (p. 141)
 • De toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst – fiscale behandeling in het Vlaamse Gewest (p. 161)
 • Tabel over de hervorming van het erfrecht en de fiscale gevolgen, met bijzondere aandacht voor de erfovereenkomsten (p. 167)
 • Tabel over de belastbaarheid in het Vlaamse Gewest van individuele levensverzekeringen na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht (p. 179)
 • Brengt de dood ‘bevrijding’? Over schulden en nalatenschappen (p. 195)
 • Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting en de Brusselse successierechten (p. 205)
 
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming (p. 233)
 • Kinderalimentatie overeenkomsten in het raam van EOT: buitengewone kosten, motiveringsplicht en wijzigbaarheid (p. 277)
 • De woonstvergoeding in het kader van de vereffening en verdeling na echtscheiding: wie krijgt de rekening van het woonstvoordeel gepresenteerd? (p. 353)
 
 • Fiscale aspecten van vastgoed
 • De uitbreng van onroerend goed uit een vennootschap (p. 393)
 • De waardering van in België gelegen onroerende goederen in een Vlaamse aangifte van nalatenschap (p. 421)
 • De woonbonus in 10 vragen & antwoorden (p. 427)
 • Het verkooprecht in België: een mozaïek – overzicht van de meest voorkomende praktijkgevallen (p. 441)
   
 • Digitalisering
 • Een snellere oprichting van een vennootschap: StartMyBusiness (p. 483)
 • Een elektronisch eff ectenregister: eStox (p. 487)
 • Biddit: alles wat je altijd al wilde weten! (p. 489)
 • Een opvallende nieuwigheid voor een toegankelijk notariaat: akten via videoconferentie (p. 503)

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift