Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

  • HOOFDSTUK 1. INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 HOOFDSTUK 2. HET BEGRIPPENKADER EN ENKELE ALGEMENE BESCHOUWINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Een voorafgaande wilsverklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Een negatieve tegenover een positieve voorafgaande wilsverklaring . . . . . . . . . . . . 16 3. Een voorafgaande wilsverklaring bij leven tegenover een voorafgaande wilsverklaring na overlijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. Een actuele tegenover een voorafgaande wilsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5. Het ‘levenstestament’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Een vertegenwoordiger tegenover een vertrouwenspersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7. De beoordeling van wilsbekwaamheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 HOOFDSTUK 3. HET BELANG VAN VERTEGENWOORDIGING . . . . . . . . . 35 1. De keuze voor het vertegenwoordigingsmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2. De vertegenwoordiger en de wilsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3. De persoon van de vertegenwoordiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.1. De keuze voor een naaste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.2. Een louter theoretische vertegenwoordigingsbevoegdheid? . . . . . . . . . . 44 3.3. De rangregeling van de Wet Patiëntenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.4. Een beperkende lijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4. De beslissingsstandaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.1. Een doelgebonden vertegenwoordigingsbevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.2. Een hiërarchie onder de beslissingsstandaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.3. De vertegenwoordiger onder toezicht van de arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 HOOFDSTUK 4. DE MOGELIJKHEID EN HET BELANG VAN DE TUSSENKOMST VAN EEN NOTARIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1. De mogelijke beweegredenen en voordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2. Een optreden als suppleantopsteller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 VI Voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde – Wolters Kluwer INHOUD 3. De ambtsweigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4. Een nuancering van de rol van de notaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.1. De beoordeling van wilsbekwaamheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.2. Niet altijd de verwachte kwaliteitsverhoging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 HOOFDSTUK 5. DE VOORAFGAANDE NEGATIEVE WILSVERKLARING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1. De fase van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1.1. De declarant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1.2. De suppleantopsteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.3. De (facultatieve) tussenkomst van getuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.4. Een welomschreven tussenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2. De tussenfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3. De fase van uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3.1. Het toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3.2. Een bindende wilsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3.3. Een spoedgeval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3.4. Een gegronde reden tot afwijking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 HOOFDSTUK 6. DE VOORAFGAANDE POSITIEVE WILSVERKLARING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1. De fase van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2. De tussenfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3. De fase van uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 HOOFDSTUK 7. DE VOORAFGAANDE EUTHANASIEVERKLARING . . . . . 129 1. De fase van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1.1. De declarant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1.2. De suppleantopsteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1.3. De verplichte tussenkomst van twee getuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1.4. De facultatieve tussenkomst van een vertrouwenspersoon . . . . . . . . . . . 142 2. De tussenfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2.1. Een maximumgeldigheidsduur en de noodzaak tot herbevestiging . . . . . 144 2.2. De wijziging of intrekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2.3. De kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 3. De fase van uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3.1. Een niet-bindend en niet-afdwingbaar verzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Wolters Kluwer – Voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde VII INHOUD 3.2. Het toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 3.3. De procedurele voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 3.4. De taak van de vertrouwenspersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.5. Het registratiedocument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 HOOFDSTUK 8. DE VOORAFGAANDE MACHTIGING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1. De fase van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 1.1. Een bijzonder schriftelijk mandaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 1.2. Een versterking van de autonomie van de declarant . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1.3. Een vrije keuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2. De tussenfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 2.1. De intrekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 2.2. De kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3. De fase van uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.1. Een bindende wilsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.2. De herroeping door de persoonlijk gemachtigde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 HOOFDSTUK 9. DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING ORGAANDONATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1. De fase van opstelling 177 2. De tussenfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 3. De fase van uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 HOOFDSTUK 10. DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING LIJKBEZORGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 1. De fase van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 2. De tussenfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3. De fase van uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 HOOFDSTUK 11. DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING AFSTAND VAN HET LICHAAM AAN DE WETENSCHAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 1. De fase van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 2. De tussenfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 3. De fase van uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 VIII Voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde – Wolters Kluwer INHOUD HOOFDSTUK 12. MODELLEN VAN WILSVERKLARINGEN . . . . . . . . . . . . . 215 1. De voorafgaande negatieve wilsverklaring (met combinaties) . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1.1. Model Lemmens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1.2. Model LevensEinde InformatieForum (LEIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 1.3. Model Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 1.4. Model Recht op Waardig Sterven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 2. De voorafgaande euthanasieverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 3. De voorafgaande machtiging van een vertegenwoordiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 3.1. Model aanwijzing vertegenwoordiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 3.2. Model herroeping aanwijzing vertegenwoordiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 4. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 5. De voorafgaande wilsverklaring orgaandonatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 6. De voorafgaande wilsverklaring lijkbezorging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 7. De voorafgaande wilsverklaring afstand van het lichaam aan de wetenschap . . . . 242

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift