Inhoudstabel:

 • F. DUMON. - Wijziging aan huwelijksvermogensstelsel. - Inbreng van eigen onroerend goed in gemeenschappelijk patrimonium.
 • - Omslachtige procedure (art. 1394 B.W.) vereist. Rechtspraak. Huwelijksvermogensstelsel. - Wijziging aan stelsel.
 • - Inbreng van eigen onroerend goed in gemeenschappelijk patrimonium.
 • - Omslachtige procedure (aÍa. 1394 B.W.) vereist (Cass. 24 oktober 1979). Onderhoudsplicht - Echtscheiding.
 • - Op grond van feitenlijke scheiding (art.232 B W ) - Verhoging van de inkomsten van de uitkeringsplichtige.
 • - Gevolgen (Cass. 23 november 1978).
 • Adoptie. Van minderjarig kind die de teeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
 • - Persoonlijke toestemming van het kind op straffe van nietigheid vereist (art. 348 § 3 B.W.) (Cass. 22 februari 1979).
 • Belastingen (Rechtstreekse).
 • - Onroerende voorheffing.
 • - Art. 8 W.I.B.
 • - Vrijstelling bij aanwending van het goed tot bepaalde doeleinden, zonder winstoogmerk. Begrip.
 • - Vereniging zonder winstoogmerk (Ber. Antwerpen, 25 oktober 1979).
 • l. Verhuring.
 • - Prijs essentieel bestanddeel.
 • - Bruikleen (Commodaat).
 • - Begrip.
 • - Bewijs.
 • - Uitlener behoudt recht geleende goed te verkopen (art. 1877 B W.).
   
 • - ll. Minderjarigheid. - Voogdij. - Aankoop goed van pupil door voogd.
 • - Verboden (art. 450 B.W.).
 • - Voortzetting handel van vader van mrnderjarige
 • . - Toelatingsvoorwaarden (art. 8 Wb. Kh.) (Burg. Rb. Kortrijk, 8 mei 1979).
 • Echtgenoten ( Wederzijdse rechten en plichten). - Art. 223,2e Lid, B.W.
 • - I. Voorlopig karakter van de maatregelen bevolen door Vrederechter.
   
 • - II. Geen onderhoudsgeld voor de echtgenootdiezelfzijnplichtenopernstigewijzeverzuimt(Vredeg.Deinze, l0december 1979). Wetgeving.
 • - Vennootschap.
 • BestuurlijkeBeslissingen. Successierechten.
 • Bibliografie.
 • Notariaat.

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift