Inhoudstabel:

 • P.1 Titel I. Inleiding tot het eenvorming wisselrecht. Algemene begrippen
 • P.1 Hoofdstuk I. Inleiding tot het eenvormig wisselrecht
 • P.37 Hoofdstuk II. Algemene begrippen - Aanwending  van de wisselbrief
 • P.62 Titel II. Opstellen en uitgifte van de wisselbrief
 • P.62 Hoofdstuk I. Ontstaan, vorm en inhoud van de wisselverbintenissen
 • P.301 Hoofdstuk II. De bekwaamheid om wisselgerechtelijke verbintenissen aan te gaan
 • P.315 Hoofdstuk III. Vertegenwoordiging bij wisselhandelingen
 • P.358 Hoofdstuk IV. Pluraliteit van wisselexemplaren en afschriften
 • P.389 Hoofdstuk V. De trekker
 • P.467 Titel III. Overdracht van wisselrechten
 • P.467 Hoofdstuk I. Grondbegrippen
 • P.485 Hoofdstuk II. Endossement
 • P.693 Hoofdstuk III. De rekta-wissel of wisselbrief niet aan order
 • P.714 Hoofdstuk IV. Niet-wisselrechtelijke vormen van overdracht van de wisselbrief aan order
 • P.725 Titel IV. Acceptatie
 • P.725 Hoofdstuk I. Begrip en rechtskarakter
 • P.736 Hoofdstuk II. Aanbieding ter acceptatie
 • P.820 Hoofdstuk III. Vereisten van de acceptatie
 • P.864 Hoofdstuk IV. Doorhaling van de acceptatie en kennisgeving buiten de wisselbrief
 • P.883 Hoofdstuk V. Rechtsgevolgen van de acceptatie
 • P.903 Hoofdstuk VI. Weigering van acceptatie - gevolgen
 • P.904 Titel V. Aval
 • P.904 Hoofdstuk I. Begrip
 • P.908 Hoofdstuk II. Vereisten
 • P.999 Hoofdstuk III. Rechtsgevolgen van het afval
 • P.1062 Hoofdstuk IV. Verhaal van de avalgever na betaling
 • P.1074 Titel VI. Uitoefening van wisselrechten. De rechtmatige houder. Revindicatie. Vermiste wisselbrieven
 • P.1074 Hoofdstuk I. De wisselbrief als legitimatiepapier
 • P.1082 Hoofdstuk II. Formele en materiële legitimatie
 • P.1085 Hoofdstuk III. Verschillende vormen van formele legitimatie
 • P.1117 Hoofdstuk IV. Rechtsgevolgen van de formele legitimatie van de houder
 • P.1142 Hoofdstuk V. Rechtsgevolgen van het ontbreken van formele legitimatie
 • P.1160 Hoofdstuk VI. Uitoefening van de wisselrechten uit vermiste wisselbrieven
 • P.1213 Titel VII. Eigenschappen van de wisselverbintenissen
 • P.1214 Hoofdstuk I. Handelkarakter van de wisselverbintenissen
 • P.1229 Hoofdstuk II. Onderlinge onafhankelijkheid van de wisselverbintenissen
 • P.1261 Hoofdstuk III. Hoofdelijkheid van de wisselverbintenissen
 • P.1273 Hoofdstuk IV. Strengheid van de wisselverbintenissen
 • P.1296 Hoofdstuk V. Formele abstractie van de wisselverbintenissen
 • P.1340 Titel VIII. De beperking van de verweermiddelen van de wisselschuldenaars. De materiële abstractie van wisselverbintenissen
 • P.1341 Hoofdstuk I. Oorsprong en grondslag van de regel
 • P.1354 Hoofdstuk II. De houder die de verweermiddelen kan afweren
 • P.1394 Hoofdstuk III. Niet-tegenstelbare verweermiddelen
 • P.1410 Hoofdstuk IV. Tegenstelbare verweermiddelen
 • P.1440 Hoofdstuk V. De houder die tevens cessionaris is van de onderliggende schulvordering
 • P.1449 Hoofdstuk VI. Ontbreken van procesrechtelijke belemmeringen voor het verweer van de wisselschuldenaar
 • P.1467 Hoofdstuk VII. Het verwere van de acceptant tegen de wisselvordering van de trekker
 • P.1496 Titel IX. Betaling
 • P.1496 Hoofdstuk I. Aanbieding ter betaling
 • P.1519 Hoofdstuk II. Betaling
 • P.1649 Hoofdstuk III. Andere wijzen van tenietgaan van wisselverbintenissen
 • P.1671 Hoofdstuk IV. Betaling van gedomicilieerde wisselbrieven
 • P.1688 Titel X. Regres
 • P.1688 Hoofdstuk I. Recht van regres en regresschuldenaars
 • P.1701 Hoofdstuk II. Vervroegd regres voor de vervaldag
 • P.1742 Hoofdstuk III. Regres na de vervaldag wegens niet-betaling
 • P.1760 Hoofdstuk IV. Uitoefening en inhoud van het regres
 • P.1821 Hoofdstuk V. Het verhaal na betaling door een medeverbondene van dezelfde rang
 • P.1823 Hoofdstuk VI. Herwissel
 • P.1824 Titel XI. Noodadres en tussenkomst
 • P.1827 Hoofdstuk I. Noodadres
 • P.1834 Hoofdstuk II. Acceptatie bij tussenkomst
 • P.1855 Hoofdstuk III. Betaling bij tussenkomst
 • P.1886 Titel XII. Protest en notificatie
 • P.1886 Hoofdstuk I. Begrip en functie van het protest
 • P.1895 Hoofdstuk II. Vereiste en vrijstelling van protest
 • P.1921 Hoofdstuk III. Authentieke protestakte
 • P.1995 Hoofdstuk IV. Vereenvoudigd protest
 • P.2001 Hoofdstuk V. Openbaarmaking van de protesten van niet-betaling van geaccepteerde wisselbrieven en van orderbriefjes
 • P.2035 Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid in verband met de openbaarmaking van het protest
 • P.2049 Hoofdstuk VII. Kennisgeving van het ontstaan van het recht van regres
 • P.2089 Titel XIII. Verval van het recht van regres, verjaring en overblijvende rechtsvorderingen
 • P.2089 Hoofdstuk I. De wisselrechtelijke zorgverplichting
 • P.2095 Hoofdstuk II. Verval van het recht van regres
 • P.2122 Hoofdstuk III. Verjaring van de rechtsvorderingen uit de wisselbrief
 • P.2201 Titel XIV. Invloed van het ontstaan en van het tenietgaan van de wisselverbintenis op de onderliggende rechtsbetrekking
 • P.2201 Hoofdstuk I. Het vraagstuk
 • P.2206 Hoofdstuk II. Voortbestaan van de onderliggende verbintenis naast de wisselverbintenis
 • P.2262 Hoofdstuk III. De afrekening tussen de clausale partijen wegens het aangaan of de voldoening van een wisselverbintenis
 • P.2279 Titel XV. Fonds
 • P.2279 Hoofdstuk I. Begrip en functie van het fonds
 • P.2303 Hoofdstuk II. De zogenaamde verplichting van fondsbezorging
 • P.2308 Hoofdstuk III. Het fonds en het ontbreken van fonds in de rechtsbetrekking tussen de trekker en de betrokkene
 • P.2314 Hoofdstuk IV. Het fonds en het ontbreken van fonds in de rechtsbetrekking tussen de trekker en de houder
 • P.2316 Hoofdstuk V. Rechten van de houder op het fonds
 • P.2366 Titel XVI. Complaisancepapier, fictieve wissels en aanverwante praktijken
 • P.2366 Hoofdstuk I. Begrip en terminologie
 • P.2374 Hoofdstuk II. Fictieve wissels of kelderwissels
 • P.2378 Hoofdstuk III. Complaisancepapier
 • P.2425 Hoofdstuk IV. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor schade veroorzaak door fictieve wissels en onrechtmatig complaisancepapier
 • P.2436 Titel XVII. Orderbriefje

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift