Inhoudstabel:

 • Titel 1 Onderscheiding van de goederen
 • Eerste hoofdstuk De onroerende goederen
 • Tweede hoofdstuk De roerende goederen
 • Derde hoofdstuk De goederen met betrekking tot hen die ze bezitten
 
 • Titel 2 Bezit en eigendom
 • Eerste hoofdstuk Het bezit
 • Tweede hoofdstuk De eigendom
 
 • Titel 3 Over vruchtgebruik, gebruik en bewoning
 • Eerste hoofdstuk Het vruchtgebruik
 • Tweede hoofdstuk Gebruik en bewoning
 • Derde hoofdstuk Het erfpachtrecht
 • Vierde hoofdstuk Het recht van opstal
 
 • Titel IV  Erfdienstbaarheid of gronddiensten
 • Eerste hoofdstuk Natuurlijke erfdienstbaarheden
 • Tweede hoofdstuk Erfdienstbaarheden gevestigd
 • Derde hoofdstuk Erfdienstbaarheden die door een handeling van een mensch gevestigd worden
 • Vierde hoofdstuk Wijze van uitoefening van de erfdienstbaarheden
 • Vijfde hoofdstuk Hoe de erfdienstbaarheden te niet gaan

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift