Inhoudstabel:

 • P.34 Titel I. Aanranding van de eerbaarheid
 • P.34 Hoofdstuk I. Algemene beschouwingen
 • P.34 Afdeling I. Begriip en terminologie
 • P.49 Afdeling II. Gemeenschappelijke kenmerken
 • P.96 Afdeling III. Aanranding van de eerbaarheid en openbare zedenschennis
 • P.132 Afdeling IV. Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld noch bedreiging
 • P.138 Afdeling I. Op een kind van minder dan zestien jaar
 • P.149 Afdeling II. Door een bloedverwant in de opgaande lijn op een niet door het huwelijk ontvoogde minderjarige boven de zestien jaar
 • P.160 Afdeling III. Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld op bedreiging op minderjarigen van hetzelfde geslacht beneden de achttien jaar
 • P.175 Hoofdstuk III. Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging
 • P.176 Afdeling I. De begrippen geweld en bedreiging
 • P.210 Afdeling II. Strafverzwarende omstandigheden
 • P.212 Titel II. Verkrachting
 • P.212 Afdeling I. Begrip en terminologie
 • P.221 Afdeling II. Gemeenschappelijke kenmerken
 • P.260 Afdeling III. De poging
 • P.271 Hoofdstuk II. De eigenlijke verkrachting
 • P.272 Afdeling I. Bijzondere bestanddelen
 • P.300 Afdeling II. Leeftijd boven de veertien jaar van het slachtoffer
 • P.303 Afdeling III. Bijzondere verzwarende omstandigheden
 • P.304 Hoofdstuk III. De met verkrachting gelijkgestelde daad van vleselijke gemeenschap
 • P.310 Titel III. Gemeenschappelijke verzwarende omstandigheden
 • P312 Hoofdstuk I. De verzwarende omstandigheden bepaald bij artikel 377 van het strafwetboek
 • P.315 Afdeling I. De verzwarende omstandigheden in verband met de hoedanigheid van de dader
 • P.384 Afdeling II. Hulp van derden bij de uitvoering van het misdrijf
 • P.392 Hoofdstuk II. De dood van het slachtoffer
 • P.407 Titel IV. Bestraffing en rechtspleging
 • P.407 Hoofdstuk I. Toepassing van het gemeen recht
 • P.466 Hoofdstuk II. Kwalificaties en hoofdstraffen
 • P.490 Hoofdstuk III. Bijkomende straffen en wettelijke gevolgen van de veroordeling
 • P.491 Afdeling I. Ontzetting uit zekere in artikel 31 van het strafwetboek vermelde rechten
 • P.501 Afdeling II. Ontzetting uit de ouderlijke macht

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift