Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 1666

Aantal pagina's:

Barcode: 0

ISBN: 0

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:
Algemeen Praktische Rechtsverzameling – Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Vlaamse gemeenschap – 2014
Adel – APR / 1982 – 1982
Adoptie en wettiging door adoptie / APR – 1970
Afbetalingsovereenkomsten – APR – 1975
Afpaling / APR – 1975
Afzetterij en bedrog bij tanken / APR – 1970
Agiobeding Belastingen / APR – 1955
Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht / APR – 1980
Arbeidsovereenkomst (Algemeen Deel) / APR – 1961
Arbeidsovereenkomst Handarbeiders en bedienden / APR – 1973
Arbeidsreglement / APR – 1966
Auteursrecht / APR – 1991
Borgtocht – APR – 1999
Factuur / APR – 2012
Het recht in trefwoorden ontsloten: Een halve eeuw APR – 2002
Openbaar Ministerie – 1984 APR nr. 64 – 1984
Openbaar ministerie / APR – 1983
Recht in trefwoorden ontsloten (Het) Een halve eeuw APR – 2003
Recht van antwoord / APR – 2005
Schade en schadeloosstelling (onrechtmatige daad). Deel I en Deel II / APR – 1984
Schade en schadeloosstelling APR 1984 nr. 65 – 1984
Taalgebruik in Gerechtszaken / APR – 1973
Talen / APR – 1983
Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid – APR – 2014
Testamenten (vorm) / APR – 1957
Toepassing van de wet in de tijd. Vaststelling en beoordeling van temporele functies / APR – 1999
Tussenkomst van derden voor de strafrechter / APR – 1985
Tussenvorderingen / APR – 2007
Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken / APR – 1970
Vennootschappen – Feitelijke vennootschappen en schijnvennootschappen / APR – 1953
Verbeurdverklaring / APR – 1971
Verbeurdverklaring APR – 1971
Verenigingen zonder winstoogmerk / APR – 1958
Verlating van familie / APR – 1975
Voorrechten / APR – 1958
Wildschade / APR – 1958
Wisselbrief en orderbriefje. Deel I en Deel II / APR – 1992
Zaakwaarneming / APR – 1970
Beroep in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel – APR – 1956
Aanneming van werk /APR – 2001
Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting / APR – 1967
Afstamming / APR – 2004
Arbeidsovereenkomst / APR – 1990
Eigendomsvoorbehoud 2015 / APR – 2015
Onderzoeksgerechten / APR – 1993
Openbaar minsiterie APR – 1983
Pacht / APR – 1997
Pacht / APR – 1978
Paritair overleg in de onderneming / APR – 2009
Prijsregeling / APR – 1976
Voogdij / APR – 2004
Zaakwaarneming / APR – 2006
Jeugdbeschermingsrecht / APR – 1996
Juridische bijstand / APR – 2008
Koop (Afbetalingsovereenkomsten) / APR – 1960
Koop en ruil van dieren / APR – 1979
Lastgeving / APR – 1997
Lastgeving / APR – 1978
Milieustrafrecht / APR – 2006
Militair strafrecht / APR – 1993
Militie (KB van 30 april 1962 tot coördinatie der dienstplichtwetten) / APR – 1962
Misbruik van vertrouwen en verduistering / APR – 1968
Naam / APR – 1981
Nationaliteit / APR – 2001
Octrooien / APR – 1969
Ondernemingsraad. Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen / APR – 1975
Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. Bescherming van de kandidaten en verkozenen / APR – 1968
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn / APR – 1986
Openbare zedenschennis / APR – 1973
Opzet / APR – 1959
Ouderlijke boedelverdeling / APR – 1974
Overspel en onderhoud van een bijzit / APR – 1967
Procederen na de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek – 2007
Internationaal Privaatrecht / APR – 1989
Internationale rechtshulp in strafzaken / APR – 1998
Jacht / APR – 1973
Benelux Gerechtshof – APR – 1984
Beslag – APR – 2010
Beslag op onroerend goed. Ontwerpen van akten / APR 1956
Bezoekrecht / APR – 1958
Bezoekrecht /APR – 1968
Burgerlijk Bewijsrecht / APR – 2013
Burgerrechtelijke heling / APR – 2013
Contractuele Erfstelling / APR – 1976
Dading / APR – 2000
De handelszaak / APR – 1989
Derdenverzet / APR – 2004
Deskundig onderzoek / APR – 1960
Deskundigenonderzoek in strafzaken / APR – 2001
Dienstplicht / APR – 1980
Documentaire kredieten / APR – 1981
Drugs / APR – 1998
Erfdienstbaarheden / APR – 1958
Factuur / APR – 1993
Fiscaal invorderingsrecht / APR – 2012
Fiscaal Strafrecht / APR – 2002
Geneeskunde / APR – 1991
Geneeskunde. Recht en medisch handelen / APR – 2005
Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen – APR – 2000
Giraal en elektronisch betalingsverkeer / APR – 2011
Handelshuur / APR – 1971
Heling – APR – 1955
Huiszoeking en beslag in strafzaken / APR – 1962
Huur van handelshuizen / APR – 1954
Huwelijksvermogensstelsels / APR – 1956
Identiteitskaart / APR – 1966
Interest – APR – 1995
Interkommunale maatschappij / APR – 1968
Internationaal Privaatrecht / APR – 1986
Raad van State. Ontvankelijkheid der aanvragen en beroepen wat de persoon van de verzoeker betreft / APR – 1961
Spel en weddenschap / APR – 2016
Dading / APR – 1966
Auteursrecht / APR – 1997
Beslag / APR – 1992
Contractuele erfstelling / APR – 1991
Overheidsopdrachten – Bijzonder deel 2017 APR 2017
Overheidsopdrachten – Algemeen deel 2017 APR 2017
Handelsagentuurovereenkomst / APR – 2019
Gerechtelijk deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken / APR – 2019
Overlevering / APR – 2020
Wegen in het Vlaamse gewest / APR – 2020
Economische, sociale en culturele rechten / APR – 2021

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

  • APR reeks
  • KAST 29

Korte inhoud:

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift