Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier . . . . I
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 
 • Deel 1. De aansprakelijkheid tegenover de cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 • Hoofdstuk I. Aard van de juridische verhouding en bewijs
 • van de opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 • Afdeling 1. Een contractuele relatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 • Afdeling 2. Aard van de overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 • Afdeling 3. Een opschorten van het optreden van de advocaat . . . . . . . . 15
 • Afdeling 4. Beëindiging van de overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 • Afdeling 5. Bewijs van de opdracht en van zijn draagwijdte . . . . . . . . . . 19
 • 1. Bewijslast opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 • 2. Bewijslast navolgende opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 • 3. Bewijslast tijdstip opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 • 4. Bewijslast inzake medecontractanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 • 5. Draagwijdte opdracht: niet restrictief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 • 6. Bewijslast ruimere opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 • 7. Bewijs einde opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 
 • Hoofdstuk II. De fout en het bewijs ervan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 • Afdeling 1. Het foutcriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 • Afdeling 2. Het bewijs van de fout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 • Afdeling 3. Resultaats- en middelenverbintenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 • Afdeling 4. Bewijsvoering ten aanzien van de plicht tot informatie,
 • voorlichting en advies . . .
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
     
 • Hoofdstuk III. De schade en het oorzakelijk verband . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 • Afdeling 1. Toepassing van het gemeen recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 • Afdeling 2. Schade uit kansverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 • 1. Toepassing van de leer inzake kansverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 • 2. Schade ingevolge het niet-beslecht zien van zijn zaak ten gronde . . . 59
 • 3. De bewijslast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 • 4. Rol van de aansprakelijkheidsrechter bij de beoordeling van het
 • kansverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 • 5. Het dossier van het bodemgeschil en de stand van het recht . . . . . . . 64
 • 6. De eigen opinie van de betrokken advocaat ten tijde van het
 • bodemgeschil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
 • 7. De aansprakelijkheidsrechter is deze die kennisnam of zou genomen
 • hebben van het bodemgeschil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 • 8. Kenmerken van het kansverlies – Mate van vergoeding . . . . . . . . . . . 73
 • 9. Het verlies van een zekerheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
 • 10. De wijze van evaluatie van de verloren kans en de begroting
 • van de schade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 • 11. Evaluatie van opeenvolgende kansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 • 12. Een eventuele onderzoeksmaatregel of navolgende verdere
 • instaatstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
 • 13. Incidentie van de solvabiliteit van de schuldenaar
 • in het bodemgeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 • Afdeling 3. Andere schade-elementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 • Afdeling 4. De schadebeperkingsplicht van de cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 • Afdeling 5. Het oorzakelijk verband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
     
 • Hoofdstuk IV. Exoneratie, beperking of verdeling van aansprakelijkheid . 103
 • Afdeling 1. Het gedrag of de bijzondere hoedanigheid van de cliënt . . . . 103
 • 1. Laattijdige vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
 • 2. Laattijdig rechtsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 • 3. Verkeerd rechtsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
 • 4. Andere gevallen binnen de procesvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
 • 5. Buiten de procesvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
 • Afdeling 2. Overmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 • Afdeling 3. De tussenkomst van meerdere advocaten . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 • 1. Meerdere advocaten optredend voor een cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 • 2. Bijstand door een medewerker of stagiair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 • 3. Externe medewerking of vervanging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 • 4. Opvolging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
 • Afdeling 4. De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder . . . . . . . . . . . . 125
 • 1. De driehoeksverhouding cliënt-advocaat-gerechtsdeurwaarder . . . . 125
 • 2. De respectieve aansprakelijkheid van de advocaat
 • en de gerechtsdeurwaarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
 • Een niet-tijdige betekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 • Het optreden ten aanzien van een “verkeerde” partij . . . . . . . . . 131
 • Afdeling 5. De tussenkomst van een griffier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 • Afdeling 6. De tussenkomst van een notaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 • Afdeling 7. Contractuele aansprakelijkheidsbeperking . . . . . . . . . . . . . . . 137
     
 • Hoofdstuk V. De plicht tot bijstand, voorlichting, inlichting
 • en raadgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 • Hoofdstuk VI. De aansprakelijkheid als lasthebber ad litem . . . . . . . . . . 151
 • Afdeling 1. Kenmerken en bewijs van het mandaat ad litem . . . . . . . . . . 151
 • 1. Voorwerp: de vertegenwoordiging in rechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
 • 2. De vertegenwoordiging buiten het gerecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
 • 3. De gevolgen ten aanzien van de lastgever en derden . . . . . . . . . . . . . 154
 • 4. Het vereiste van een bijzondere lastgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
 1. Een afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 2. Een berusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
 3. Een dading of een (laattijdige) betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
 4. Een bekentenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
 • 5. De bewijsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
 1. De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . 158
 2. De gevallen van uitdrukkelijke lastgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 • 6. Vertegenwoordiging van een rechtspersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 • Afdeling 2. De ontkentenis van proceshandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
 • 1. De regeling inzake ontkentenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
 1. Voorwerp en verhouding tot de beroepsaansprakelijkheid . . . . . 164
 2. Geen toepassing voor de strafgerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
 3. Toepasselijkheid voor de Raad van State? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
 4. Proceshandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
 5. Een bijzonder geval: de berusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 6. Ontkentenis en schijnmandaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
 7. Voorwerp van de gevorderde ontkentenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
 8. Een (stilzwijgend) gelasten, toelaten of bekrachtigen . . . . . . . . . 171
 9. De bewijslast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 10. Gedane onderzoeksverrichtingen en gewezen beslissingen . . . . . . 173
 11. Ontkentenis op verzoek van andere partijen . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 • 2. De rechtspleging inzake ontkentenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 1. Het in zake zijn van de betrokken lasthebber ad litem . . . . . . . . 173
 2. Het vereiste belang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
 1. De wijze van instellen van de vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
 2. Mededeelbaarheid aan het Openbaar Ministerie? . . . . . . . . . . . . 177
 • 3. Bijkomende veroordeling tot schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
 • Afdeling 3. Fout van de advocaat en overmacht voor de cliënt . . . . . . . . 178
 • Afdeling 4. Onderzoek van de aansprakelijkheidsgevallen . . . . . . . . . . . . 184
 • 1. Laattijdige vordering of aanspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 • 2. Laattijdige tegenvordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
 • 3. Onontvankelijke vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
 • 4. Nutteloze vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
 • 5. Afwezigheid van vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
 • 6. Niet-tijdig rechtsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
 • Laattijdig verzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
 • Laattijdig beroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 • 7. Ontbrekend of verkeerd rechtsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
 • 8. Niet-tijdig fiscaal bezwaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
 • 9. Het nemen van conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
 • 10. Het verschijnen ter zitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
 • 11. Een handelen buiten of zonder mandaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
   
 • Hoofdstuk VII. Aansprakelijkheid als leider van het proces . . . . . . . . . . . 197
 • Afdeling 1. Aansprakelijkheid binnen de plicht tot bijstand . . . . . . . . . . . 197
 • 1. Het instellen van een vordering – Het optreden van de advocaat . . . 198
 • 2. De instaatstelling van een rechtspleging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
 • 3. De vaststelling van de zaak en de uitspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
 • 4. Rechtsmiddelen – minnelijke regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
 • 5. Het beheer van fondsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 • Afdeling 2. Aansprakelijkheid binnen de plicht tot voorlichting
 • en advies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 • 1. Het instellen van een vordering of andere initiatieven in rechte . . . . 209
 • 2. Het verloop van de rechtspleging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
 • 3. De uitspraak en de rechtsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
 • Afdeling 3. De aansprakelijkheid van de advocaat-opvolger in het licht
 • van een tijdige aansprakelijkheidsvordering tegen een voorganger . . . . . . 215
 • Afdeling 4. De aansprakelijkheid van de advocaat als “strateeg” . . . . . . 216
 • Hoofdstuk VIII. De aansprakelijkheid buiten een rechtspleging . . . . . . . 221
 • Afdeling 1. Aansprakelijkheid als lasthebber van gemeen recht . . . . . . . . 221
 • Afdeling 2. Aansprakelijkheid binnen de plicht tot bijstand, voorlichting,
 • inlichting en raadgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
 • 1. De plicht tot bijstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
 • 2. De plicht tot voorlichting, informatie en advies . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
   
 • Hoofdstuk IX. De aansprakelijkheid van de advocaat bij het Hof
 • van Cassatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
 • Afdeling 1. Aard van de juridische verhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
 • Afdeling 2. Het foutcriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
 • Afdeling 3. Beslechte aansprakelijkheidsgevallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
     
 • Deel 2. De aansprakelijkheid ten aanzien van derden . . . . . . . . . . . 241
 • Hoofdstuk I. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
 • Hoofdstuk II. Aansprakelijkheid ten aanzien van de tegenpartij
 • van de cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
 • Afdeling 1. Een optreden namens een onbestaande vennootschap . . . . . 247
 • Afdeling 2. Een toegeving ten aanzien van de tegenpartij zonder instructie
 • van de cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
 • Afdeling 3. Het niet-tijdig overmaken van een dadingsovereenkomst . . . 249
 • Afdeling 4. Een inbreuk op een deontologische regel . . . . . . . . . . . . . . . . 250
 
 • Hoofdstuk III. Aansprakelijkheid ten aanzien van een medecontractant
 • van de cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
 • Hoofdstuk IV. Aansprakelijkheid ten aanzien van de erfgenamen
 • van een cliënt of een voormalig cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
 • Hoofdstuk V. Aansprakelijkheid ten aanzien van een notaris . . . . . . . . . . 257
 • Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid ten aanzien van een
 • gerechtsdeurwaarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
 • Deel 3. De aansprakelijkheidsvordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
 • Hoofdstuk I. De afwikkeling van het eventuele bodemgeschil . . . . . . . . . 263
 • Hoofdstuk II. Het aansprakelijkheidsgeschil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
 • Hoofdstuk III. De verjaring van de aansprakelijkheidsvordering . . . . . . . 273
 • Afdeling 1. De vijfjarige verjaring en haar toepassingsgebied . . . . . . . . . 273
 • Afdeling 2. De taakbeëindiging als aanvangspunt
 • van de verjaringstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
 • 1. De beëindiging van de taak als relevant criterium . . . . . . . . . . . . . . . 276
 • 2. De taak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
 • 3. Diverse wijzen van taakbeëindiging en het bewijs ervan . . . . . . . . . . 282
 1. De formele beëindiging door de advocaat van zijn tussenkomst,
 • met een eindstaat van kosten en erelonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
 1. De opvolging door een confrater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
 2. Een brief van de cliënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
 3. Een brief van de advocaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
 4. Het overlijden of het verlaten van de balie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
 5. Een impliciete taakbeëindiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
 6. Bewijs................................................. 287
 • Afdeling 3. Stuiting en schorsing van de verjaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 • Beknopte bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
 • Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift