Inhoudstabel:

 • INHOUDSOPGAVE
 • VOORWOORD V
 • INLEIDEND VII
 • DANKWOORD IX
 
 • HOOFDSTUK I: WAT IS HET ACHTER? 1
 • 1. Geschiedenis 1
 • 2. Basisbegrippen 2
 • 2.1. Rechtsbekwaamheid, handelingsbekwaamheid en wilsbekwaamheid 2
 • 2.2. Buitengerechtelijke bescherming 3
 • 2.3. Rechterlijke bescherming ('bewindvoering') 4
 • 2.4. Vrederechter 5
 • 2.5. De beschermende persoon en beschermde persoon 5
 • 2.6. Bewindvoering wegens gezondheidstoestand of omdat de persoon
 • zich in staat van verkwisting bevindt 6
 • 2.7. Bewindvoering over de persoon en bewindvoering over de goederen 6
 • 2.8. Bijstand en vertegenwoordiging 8
 • 2.9. Vonnis en beschikking 9
 • 2.10. Openbare terechtzitting en zitting in raadkamer 9
 • 2.11. Machtig 9
 • 3. Het Steunpunt bewindvoering 10
 
 • HOOFDSTUK II: DE INVOERING VAN HET CENTRAAL REGISTER VAN
 • BESCHERMING VAN DE PERSONEN (CRBP) 11
 • 1. Wat is het CRBP? 11
 • 2. Toegang tot het CRBP 13
 • 2.1 Eerste keer aanmelden als burger 13
 • 2.2 Eerste keer aanmelden als advocaat of medewerker van een
 • advocaat 15
 • 2.3 Eerste keer aanmelden als organisatie 24
 • 2.4 Aanmelding als medewerker van Justitie 26
 • 2.5 De kiosk-pc 27
 • 3. Werkzaamheden en functies van het CRBP 27
 
 • HOOFDSTUK III: DE AANSTELLING VAN EEN BEWINDVOERDER 31
 • 1. Ambtshalve aanstelling van een bewindvoerder 31
 • 2. Gegevens vereist voor het opstellen van een verzoekschrift 31
 • 3. Invullen en indienen van het verzoekschrift via het CRBP 33
 • 3.1 Eerste tabblad 'Te beschermen persoon' 34
 • 3.2 Tweede tabblad 'Rechtbank' 37
 • 3.3 Derde tabblad 'Aard van de bescherming' 38
 • 3.4 Vierde tabblad 'Partijen' 40
 • 3.5 Vijfde tabblad 'Documenten' 45
 • 3.6 Zesde tabblad 'Betaling' 47
 • 3.7 Zevende tabblad ‘Samenvatting’ 48
 • 3.8 Achtste tabblad ‘Bevestiging’ 48
 • 4. Raadpleging KFBN (‘CRL’/‘CRV’) en kennisgeving Kansspelcommissie 51
 • 5. Oproeping van de partijen – zichtbaarheid in het CRBP voor de partijen/
 • derden 52
 • 6. Verloop van de zitting 54
 • 7. Beschikking tot aanstelling van een bewindvoerder 54
 • 8. De kennisgeving van de beschikking 55
 • 9. Aanvatten van de opdracht als bewindvoerder 56
 
 • HOOFDSTUK IV: TIJDENS DE BEWINDVOERING 59
 • 1. Steeds te doorlopen stappen in het CRBP 59
 • 2. Verzoekschriften binnen de bescherming 65
 • 2.1 Verkrijgen van machtigingen 66
 • Wat is een machtiging? 66
 • Meest voorkomende soorten machtigingen 66
 • Hoe dien je een verzoekschrift in om een machtiging te bekomen? 77
 • 2.2 Vervanging van de bewindvoerder 79
 • 2.3 Beëindigen van de beschermingsmaatregel 80
 • 2.4 Wijziging van de inhoud van de beschermingsmaatregel 80
 • 2.5 Aanwijzing van een vertrouwenspersoon 81
 • 2.6 Vervanging van of beëindiging van de aanstelling van een
 • vertrouwenspersoon 83
 • 2.7 Geschillen 84
 • 2.8 Begroting van de bezoldiging van de bewindvoerder 86
 • 2.9 Machtiging tot inzage van het administratief dossier 88
 • 2.10 Bijkomende beschermingsmaatregelen 89
 • 2.11 Verklaring voorkeur aan te wijzen bewindvoerder als de
 • bewindvoerder het mandaat niet meer kan uitvoeren 90
 • 3. De bewindvoerder ad hoc 91
 • 3.1 Belangentegenstelling tussen de beschermde persoon en zijn
 • bewindvoerder 91
 • 3.2 Controle van de reeds neergelegde bewindsrekeningen 91
 • 3.3 Indienen van een verzoekschrift tot aanstelling van een
 • bewindvoerder ad hoc via het CRBP 92
 • 4. Verslaggeving door de bewindvoerder 94
 • 4.1 Het beginverslag 94
 • Het beginverslag indienen via het CRBP 95
 • De rechterlijke controle van het beginverslag 100
 • 4.2 Het jaarverslag 101
 • Het jaarverslag indienen via het CRBP 102
 • De rechterlijke controle van het jaarverslag 112
 • Bijzonderheid: de beschermde persoon is gehuwd 116
 • Bijzonderheid: VAPH 117
 • 5. Neerleggingen 118
 • 5.1 Brief aan de rechter 119
 • 5.2 Aanvulling verzoekschrift 121
 • 5.3 Wijziging gegevens beschermde persoon 122
 
 • HOOFDSTUK V: EINDE VAN DE BEWINDVOERING 125
 • 1. Het opnieuw wilsbekwaam worden van de beschermde persoon 125
 • 2. Het overlijden van de beschermde persoon 127
 • 3. Het verstrijken van de duur van de maatregel 128
 • 4. De plaatsing onder bewind van de bewindvoerder zelf 128
 • 5. Bevelen van een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel en opheffing
 • van de rechterlijke beschermingsmaatregel 128
 • 6. Eindverslag 128
 
 • HOOFDSTUK VI: HOE ALS BUITENSTAANDER GEBRUIKMAKEN VAN HET CRBP 133
 • 1. Aanmelden bij het CRBP 133
 • 2. Steeds te doorlopen stappen in het CRBP 135
 • 3. Mogelijke verzoeken als derde in het CRBP 139
 • 3.1 Machtiging tot inzage van het administratief dossier 140
 • 3.2 Vervanging van de bewindvoerder 141
 • 3.3 Beëindigen van de beschermingsmaatregel 142
 • 3.4 Wijziging van de inhoud van de beschermingsmaatregel 144
 • 3.5 Aanstelling van een bewindvoerder ad hoc 145
 • 3.6 Brief aan de rechter 146
 • 3.7 Aanwijzing van een vertrouwenspersoon 147
 • 3.8 Vervanging van of beëindiging van de aanstelling van een
 • vertrouwenspersoon 148
 • VERKLARENDE WOORDENLIJST EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 15

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift