Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • P.1 Titel 1. De eigenlijke contractuele erfstelling
 • P.1 Hoofdstuk I. Inleidende beschouwingen
 • P.31 Hoofdstuk II. Vormvereisten
 • P.55 Hoofdstuk III. partijen bij de contractuele erfstelling
 • P.98 Hoofdstuk IV. De vereiste bekwaamheid
 • P.139 Hoofdstuk V. Het voorwerp van de contractuele erfstelling
 • P.153 Hoofdstuk VI. De contractuele erfstelling als onherroepelijke gift
 • P.264 Hoofdstuk VII. Uitzonderingen op de onherroepelijkheid van de contractuele erfstelling
 • P.299 Hoofdstuk VIII. De rechtspositie van de ingestelde erfgenaam voor de dood van de insteller
 • P.330 Hoofdstuk IX. Het openvallen van de nalatenschap van de insteller
 • P.357 Hoofdstuk X. Rechten en verplichtingen van de ingestelde erfgenaam
 • P.384 Hoofdstuk XI. Hoe verkrijgt de ingestelde erfgenaam zijn erfrecht?
 • P.491 Hoofdstuk XII. Herroeping, ontbinding en verval van de contractuele erfstelling
 • P.534 Titel II. Variaties op de eigenlijke contractuele erfstelling
 • P.534 Hoofdstuk I. De gelijkheidsbelofte
 • P.551 Hoofdstuk II. Alternatieve schenking van tegenwoordige en toekomstige goederen
 • P.598 Titel III. Nut en betekenis van de contractuele erfstelling in onze huidige maatschappij

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift