Inhoudstabel:

  • MODERNISER LA LÉGISLATION ET PENSER DES PROBLÉMATIQUES NOUVELLES / NAAR EEN UPDATE VAN DE WETGEVING, MET AANDACHT VOOR NIEUWE VRAAGSTUKKEN

    CONSTATER ET PROUVER LES DISCRIMINATIONS : LES POTENTIALITÉS DES TESTS DE SITUATION / DISCRIMINATIE VASTSTELLEN EN BEWIJZEN: HET POTENTIEEL VAN PRAKTIJKTESTEN

    AMÉLIORER L’ACCÈS À LA JUSTICE DES VICTIMES DE DISCRIMINATION / DE TOEGANG TOT HET RECHT VOOR SLACHTOFFERS VAN DISCRIMINATIE VERBETEREN

    RENFORCER L’INCITATION À NE PAS DISCRIMINER ET DIVERSIFIER LES MODES DE SANCTION DE LA DISCRIMINATION / NAAR BETERE INCENTIVES OM NIET TE DISCRIMINEREN EN EEN GROTERE DIVERSIFIËRING VAN DE SANCTIES VAN VASTGESTELDE DISCRIMINATIE

    PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ET LA DIVERSITÉ : ACTIONS POSITIVES ET AUTRES MESURES PROACTIVES / GELIJKHEID EN DIVERSITEIT BEVORDEREN: POSITIEVE ACTIES EN ANDERE PROACTIEVE MAATREGELEN

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift