Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: , ,

Type werk:

Uitgever: , 2019

Aantal pagina's: 575 p.

Barcode: GT00008987

ISBN: 97848634149

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • LIBER 1 BOSS 2019

Korte inhoud:

 • Naar aanleiding van het emeritaat van Aloïs Van den Bossche verschijnt dit Liber Amicorum. Het boek bestaat uit volgende delen:
 • Familiaal vermogensrecht
 • De notaris
 • Goederenrecht - varia
 • Bloemlezing gedichten A. Van den Bossche

Inhoudstabel:

 • VII
 • INHOUDSTAFEL
 • Woord vooraf …
 
 • DEEL 1. FAMILIAAL VERMOGENSRECHT …
 • E. ALOFS en M. TEMMERMAN – Op maat geschreven gedicht: ‘Wil’ …
 • J. BAEL - Moet een notarieel testament (soms) nog eigenhandig worden geschreven? …
 • F. BLONTROCK, K. VANBEYLEN en W. VAN DE PUTTE – Het federale nieuwe erfrecht en de Vlaamse fiscaliteit …
 • H. CASMAN - Drie testamentaire verhalen …
 • Chr. CASTELEIN - De clausule Grégoire: gedroomd of gedoemd? …
 • D. COVELIERS - Over naar familiestichting …
 • Ch. DECLERCK - Het nieuwe huwelijksvermogensrecht door de bril van een kunstschilder …
 • J. DU MONGH - De waardering van vennootschapsaandelen tijdens de vereffening-verdeling na echtscheiding anno 2019 …
 • W. PINTENS - De eerste arresten van het Hof van Justitie over de Erfrechtverordening …
 • M. PUELINCKX-COENE - Het testament in historisch perspectief …
 • L. SCHUERMANS en B. SCHEERS - Huwen, schenken en erven in het verzekeringsrecht …
 • J. VERSTRAETE - Krijtlijnen voor de zorgvolmacht …
 
 • DEEL 2. DE NOTARIS …
 • H. DE DECKER - Zingt ieder (notarieel) vogeltje zoals het gebekt is? …
 • C. DE WULF - De inrichting van het notarisambt in Frankrijk, België en Nederland. De evolutie van de wet van 25 Ventôse Jaar XI en de huidige toestand …
 • K. HENDRICKX - Literaire kenmerken van notarisakten …
 • G. HUYGHE - Notaris, reder en raadsheer …
 • A. MICHIELSENS - Is er nog toekomst voor de notaris in Europa? …
 • F. STEVENS - De invoering van het Franse revolutionaire notariaat en de implementatie van de Ventôsewet in het gerechtelijk arrondissement Turnhout (1796-1814) …
 • B. VAN DEN BERGH - Notarieel tucht(proces)recht in de hoofdlijnen … E. VAN TRICHT - De notaris, een vertrouwenspersoon ? Wat wil dit anno 2023 nog zeggen ? …
 • VIII J. VERBIST - De notaris, medewerker van het gerecht en het Hof van Cassatie: één jaar cassatierechtspraak …
 • L. WEYTS - De miskende meerwaarde van de Unie van het Latijns Notariaat …
 
 • DEEL 3. GOEDERENRECHT - VARIA …
 • M. DE CLERCQ - De hypothecaire overschrijving van de akte van erfopvolging …
 • J. DE MEY - Een gedicht van Jan Greshoff, geselecteerd voor Lou Van den Bossche …
 • L. JANSSENS - De schaalgrootte van Vlaamse gemeenten in perspectief gezet. Nood aan een genuanceerd debat over fusies en schaalvergroting …
 • D. MICHIELS - Tips ’n Tricks voor Biddit …
 • M. MUYLLE - Hervormen of niet? Bedenkingen bij enkele geplande wijzigingen in het goederenrecht …
 • M. OP DE BEECK - Ode aan het Notariaat …
 • J. VAN DE VOORDE en N. CARETTE - De milieu-erfdienstbaarheid naar huidig Belgisch recht. De erfdienstbaarheid als vehikel? …
 • S. VERBIST - Een monument kopen zonder zelf een ruïne te worden. Enkele minder reguliere suggesties bij de verwerving van een als monument beschermd onroerend erfgoed …
 
 • DEEL 4. BLOEMLEZING GEDICHTEN A. VAN DE BOSSCHE …
 • Biografie …
 • Bibliografie …
 • Lijst van intekenaars …

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift