Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Woord vooraf
 • Rik CARTON Over Bernard Hubeau
 • Jean VAN HOUTTE & Steven GIBENS Bernard Hubeau als rechtssocioloog
 
 • DE ZWAKKE RECHTSGEBRUIKER
 • Dirk COLLIER Suum cuique. De rechtsstaat op zoek naar zijn grondslagen
 • Maria BOUVERNE-DE BIE De constructie van de zwakke rechtsgebruiker. Over de relatie tussen sociaal werk, recht en pedagogiek
 • Helma DE SMEDT & Jan VRANKEN Van armentafels en voedselbanken: nil novi sub sole?
 • Han ENTZINGER De vicieuze cirkel van juridische achterstelling en maatschappelijke achterstand
 • Jacques FIERENS & Françoise DE BOE Responsabilité publique et engagements privés face aux pauvres
 • Steven GIBENS Met klare juridische taal komt de burger eindelijk op verhaal!
 • Luc GOOSSENS Sociaaldemocratie in tijden van armoede, ongelijke kansen, klimaatdreiging en internationale spanning. Een essay
 • Dirk VANHEULE De valse illusies van het verblijfsrecht
 
 • RECHTSSOCIOLOGIE EN DE TOEGANG TOT HET RECHT
 • Leny DE GROOT-VAN LEEUWEN Toegang tot de rechter: een elegie
 • Eric LANCKSWEERDT Naar meer ethische vorming tijdens de rechtenopleiding
 • Albert MARTENS Amicus curiae en voorvechter
 • Johan MEEUSEN De "ruimte van vrijheid, veiligheid en recht" en de "justitiële samenwerking in bur-gerlijke zaken" in de Europese Unie: pleidooi voor een beter verdragsrechtelijk kader
 • Bert NIEMEIJER Juristen opleiden voor hun maatschappelijke opdracht: recht dienstbaar maken aan de samenleving
 • Patricia POPELIER De toegang van de burger tot de wet in dertig stappen
 • Stefan RUTTEN Waar de (tweedelijns) juridische bijstand ophoudt en financiële drempels de toegang tot de rechter voor de lagere middenklasse beperken: maatregelen ter verbreding van de toegang tot de rechter voor de lagere middenklasse
 • Ashley TERLOUW De zaak Garib en het belang van empirie voor de rechtspraak
 
 • RUIMTELIJKE ORDENING EN HET RECHT OP WONEN
 • Leen ACKAERT & Bruno VANOBBERGEN Het woonbeleid vanuit de ogen van het kind en de rechten van kinderen
 • Nicolas BERNARD Habitat léger : un essai de définition
 • Maarten DAMBRE Het Vlaams Woninghuurdecreet in het licht van het grondrecht op wonen
 • Pascal DE DECKER "De overheid wil dat we een huis kopen". Over de baksteen in de Vlaamse magen
 • Filip DE PRETER Alternatieve woonvormen en de ruimtelijke ordening
 • Nico MOONS De landed commons en het recht
 • Ingrid OPDEBEEK Het onpartijdigheidsbeginsel in het omgevingsrecht. Over Gecoro’s, Uplace, ‘t Fornuis, de "paaitaks" en andere dozen van Pandora
 • Sigrid PAUWELS & Esther VAN ZIMMEREN Duurzaam ruimtegebruik als motor voor juridische innovatie, een kritisch perspectief gebaseerd op de "Adaptive Law"-theorie
 • Aloïs VAN OEVELEN Onderhuur in het woninghuurrecht
 • Wouter VANDENHOLE Naar een recht op duurzaam wonen
 • Wolfgang VANDEVYVERE Een betonstop: wat mag dat kosten, en wie zal dat betalen? Over de planschaderegeling en de zoektocht naar evenwicht tussen collectief en individueel belang
 • Tom VANDROMME, Diederik VERMEIR en Nicolas CARETTE De invulling van de gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur door het Vlaamse en Brusselse Gewest: woningkwaliteit en woonzekerheid
 • Guy VLOEBERGH Ups and downs tijdens veertig jaar werken aan betaalbaar wonen en aan een goede ruimtelijke ordening
 • Sien WINTERS In vogelvlucht over 30 jaar sociale huisvesting
 
 • KLACHTENBEHANDELING EN OMBUD
 • Daniël CUYPERS Klokkenluiders: effectieve rechtsbescherming of niet?
 • Marc HERTOGH Waarom is de ombudsman nog geen vertrouwensman? Rechtssociologische aantekeningen bij Hubeaus analyse van het mattheuseffect
 • Edward JANSSENS Positie van de klager in de tuchtprocedure van advocaten
 • Frank MOULAERT Les Justes – Bernard le Juste
 • Jean VAN HOUTTE Over de rol van de stafhouder in het tuchtprocesrecht
 • Gudrun VANDE WALLE De ambtenaar als melder van integriteitsschendingen
 • Bart WEEKERS, Erwin JANSSENS & Annemarie HANSELAER Billijkheid via de ombudsman
 • Curriculum Vitae Bernard Hubeau
 • Selectieve bibliografie Bernard Hubeau
 • Lijst van intekenaars

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift