Selecteer een pagina

Ondernemingen in moeilijkheden. Grondige analyse van de faillissementswet en de strafrechtelijke bepalingen – 2015

Gericht aan Accountants, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Bedrijfsrevisoren, Boekhouders, Gerechtsdeurwaarders, Magistraten, Rechtspractici algemeen

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2015

Aantal pagina's: 409 P.

Barcode: GT00007933

ISBN: 9789087641207

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 2

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • COM 6 SMET 2015

Korte inhoud:

 • Met dit boek wordt een grondige analyse gebracht van alle aspecten van het faillissementsrecht, met inbegrip van de toepasselijke strafrechtelijke bepalingen inzake de misdrijven die verband houden met de staat van faillissement. Er wordt zijdelings stilgestaan bij de interferenties van de Wet Continu├»teit Ondernemingen met het faillissementsrecht, onder meer op het vlak van het verloop van de procedure waarbij een faillissementsvordering is gesteld, de overdracht van de onderneming, de boedelschulden en het toepasselijke strafrecht.
 
 • De materie werd bijgehouden tot en met 8 mei 2015, datum waarop het Hof van Cassatie haar belangrijk arrest inzake de gevolgen van de verschoonbaarheid ten aanzien van de echtgenoot-borgsteller heeft uitgesproken in verenigde kamers. Het boek richt zich tot elkeen die in het faillissementsrecht ge├»nteresseerd is in het algemeen en tot alle actoren van het faillissementsrecht in het bijzonder (rechters-commissarissen, griffiers, magistraten, curatoren, advocaten, bank- en bedrijfsjuristen en tot de zogenaamde cijferberoepen (accountants, bedrijfsrevisoren en boekhouders). De lezer zal aan de hand van een gedetailleerde inhoudstafel en een uitgebreid trefwoordenregister zijn weg kunnen vinden in deze artikelsgewijze analyse van de faillissementswet.
 
 • De zeer talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer zullen de lezer toelaten zich in een of ander aspect verder te verdiepen.

Inhoudstabel:

 • p. 1 Algemene bepalingen
 • p. 21 Faillissement
 • p. 59 Gevolgen van het faillissement
 • p. 111 Beheer en vereffening van de failliete boedel
 • p. 233 Aangifte en verificatie van de schulfvorderingen
 • p. 264 Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement
 • p. 273 Vereffening van het faillissement
 • p. 302 Soorten schuldeisers en hun rechten
 • p. 319 Uitdeling aan schuldeisers
 • p. 325 Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde
 • p. 334 Terugvordering
 • p. 353 Rehabilitatie
 • p. 361 Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift