Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2020

Aantal pagina's: p. 3-57

Barcode: GT00009687

ISBN: 09782807921535

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • tijdschriftenkast 9

Korte inhoud:

 • • Bewijswaarde DNA-onderzoek
 • • Bestuursverbod rechtspersoon
 • • Voorlopige hechtenis en de omzetting van elektronisch toezicht naar gevangenisdetentie
 • • Vragen aan een douanier bij het binnenkomen van België leveren niet altijd een verhoor op
 • • Schuldig verzuim door de veroorzaker van het gevaar
 • • De uitvoeringsdetentie van en ter fine van uitlevering opgesloten vreemdeling beperkt zijn toegang tot de rechter
 • • Het nieuwe feit betreffende de schuld als uitzondering op de saisinebeperkende werking van het grievenformulier
 • • Het brede toepassingsgebied van de leer van de naar recht verantwoorde straf bij het cassatieberoep in strafzaken
 • • Belgische rechter kan zich niet uitspreken over buitenlandse detentie op basis van een door België uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel

Inhoudstabel:

 • p. 3 Bewijswaarde DNA- onderzoek
 • Gent 12 maart 2019
 • Opsporing - Onderzoek - Opsporingsonderzoek - Deskundigenonderzoek - DNA(opsporing) - Bewijswaarde - Sporen - DNA-profiel - Zekerheid verband met DNA-donor
 • NOOT
 
 • p. 6 Bestuursverbod rechtspersoon
 • Cass. 30 april 2019
 • Strafrecht - Algemene beginselen - strafrechtelijke aansprakelijkheid - Rechtspersoon - Bestuursverbod
 • NOOT: Bestuursverbod voor rechtspersonen / Van Dooren Eric
 
 • p.14 Voorlopige hechtenis en de omzetting van elektronis toezicht naar gevangenisdetentie Cass. 14 mei 2019
 •  Voorlopige hechtenis - Voorlopige hechteniswet - Hoger Beroep - Relatieve werking - Enkel hoger beroep inverdenkinggestelde - Geen omzetting van elektronisch toezicht naar gevangenisdetentie
 
 • p. 15 Vragen van een douanier bij het binnenkomen van België leveren niet altijd een verhoor op
 •   Cass. 28 mei 2019
 • Opsporing - Onderzoek - Opsporingsonderzoek - Verhoor personen (art. 47bis Sv.)- Begrip - Vragen door een douaneambtenaar
 • p. 17 Schuldig verzuim door de veroorzaker van het gevaar
 
 • Cass. 28 mei 2019
 • Misdrijven en hun straffen - Misdrijven tegen de persoon - Schuldig verzuim - Artikel 422bis Sw. - Constitutieve bestanddelen - Oorsprong van de toestand van groot gevaar niet van belang - Schuldig verzuim mogelijk door de dader van het opzettelijk misdrijf waaruit de gevaartoestand is ontstaan
 • NOOT Schuldig verzuim door de veroorzaker van het gevaar / Vereecke Vincent
 
 • p. 26 De uitvoeringsdetentie van een ter fine van uitlevering opgesloten vreemdeling beperkt zijn toegang tot de rechter
 • Cass. 28 mei 2019 
 • Uitlevering - Uitleveringswet 1874 (art. 3 en 5) - Procedure - Verzoek tot invrijheidstelling - Samenloop uitleveringsdetentie met strafuitvoeringsdetentie - Gevolgen
 
 • p. 30 Het nieuwe feit betreffende de schuld als uitzondering op de saisinebeperkende werking van het grievenformulier
 • Cass. 29 mei 2019
 • Bevoegdheid - Rechtspleging - Rechtsmiddelen  (strafgerechten) - Hoger beroep (strafrecht) - Vorm en termijn principaal hoger beroep - Grievenformulier - Saisine appelgerecht - Beoordeling door de appelrechter
 • Bevoegdheid - Rechtspleging - Rechtsmiddelen  (strafgerechten) - Hoger beroep (strafrecht) - Rechtspleging - Schuld is niet aanhangig - Nieuw feit - Ambtshalve middel betreffende de schuld (art. 210 tweede lid Sv. - Voorwaarden
 • NOOT
 
 • p. 53 Belgische rechter kan zich niet uitspreken over buitenlandse detentie op basis van een door België uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel
 • Cass. 27 september 2019
 • Europees aanhoudingsbevel - Algemene beginselen - Autonome titel van vrijheidsberoving - Alleen uitvoerende staat beslist over hechtenis - Voorlopige hechtenis - Voorlopige hechteniswet - Invrijheidstelling - Verzoek vrijlating onder voorwaarden (art. 27) - Buitenlandse detentie op basis van Belgisch Europees aanhoudingsbevel - Rechtsmacht Belgische recher (geen)
 
 • Actualia
 • p. 57 Wetgeving
 • p. 57 Bewegingen

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift