Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2019

Aantal pagina's: p. 1775-1872

Barcode: GT00009686

ISBN: 09782807912892

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • tijdschriftenkast 9

Korte inhoud:

 • • Kennisgeving
 • • Hoedanigheid (vordering in rechte)
 • • Belang bij de vordering
 • • Voorwerp van de vordering
 • • Procespartij (adoptie) kennisgeving en nietigheid
 • • Nietigheid
 • • Verstek
 • • Derdenverzet
 • • Invordering onbetwiste geldschulden
 • • Taalgebruik
 • Registes jaargang 2019

Inhoudstabel:

 • Cass., 14/02/2019
  • Gerechtelijk recht,
  • Algemene beginselen,
  • Termijnen,
  • Berekening,
  • Kennisgeving op papieren drager,
  • Artikel 53bis, 2° Gerechtelijk Wetboek,
  • Bewijs van het tegendeel door de geadresseerde,
  • Begrip Conclusies,
  • Ambtshalve weren uit het debat,
  • Afstand van de sanctie
  Cass., 07/02/2019
  • Gerechtelijk recht,
  • Algemene beginselen,
  • Rechtsvordering,
  • Hoedanigheid,
  • Rechtspersoon (art. 703, eerste lid Ger.W.),
  • Gemeente,
  • Machtiging gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen,
  • Bekrachtiging initiatief onbevoegd orgaan (art. 1998, tweede lid BW en art. 848, eerste en derde lid Ger.W.),
  • Terugwerkende kracht
  Cass., 04/04/2019
  • Gerechtelijk recht,
  • Algemene beginselen,
  • Rechtsvordering,
  • Belang,
  • Begrip (art. 17 Ger.W.),
  • Orde van architecten (art. 1, 2 en 38 Architectenwet),
  • Verdediging van gemeenschappelijke belangen van de architecten
  Cass., 09/09/2019
  • Gerechtelijk recht,
  • Algemene beginselen,
  • Begrippen,
  • Vordering (eis),
  • Eis,
  • Voorwerp,
  • Begrip,
  • Uitspraak partiële nietigheid overeenkomst,
  • Geen uitspraak ultra petita (art. 1138, 2° Ger.W.)
  Cass., 08/02/2019
  • Bijzondere rechtsplegingen,
  • Adoptie (rechtspleging),
  • Algemeen,
  • Verschijning geadopteerde,
  • Geen partij in het geding Rechtspleging,
  • Excepties,
  • Nietigheid,
  • Algemeen,
  • Tijdstip (art. 864 Ger.W.) Gerechtelijk recht,
  • Algemene beginselen,
  • Betekening en kennisgeving,
  • Kennisgeving,
  • Vorm,
  • Artikel 792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek,
  • Nietigheid (art. 861 Ger.W.),
  • Algemeen,
  • Toepassing
  Cass., 08/02/2019
  • Rechtspleging,
  • Excepties,
  • Nietigheid,
  • Belangenschade,
  • Toepassing,
  • Termijn van verschijning in hoger beroep,
  • Voldoende tijd om zich te verdedigen
  Cass., 15/10/2018
  • Rechtspleging,
  • Verstek,
  • Rechtspleging,
  • Taak van de rechter (art. 806 Ger.W.),
  • Openbare orde,
  • Vordering kennelijk niet ontvankelijk of niet gegrond,
  • Begrip
  Antwerpen, 14/01/2019
  • Rechtsmiddelen,
  • Derdenverzet,
  • Algemeen,
  • Belang,
  • Begrip,
  • Rechtsmisbruik
  Cass., 10/05/2019
  • Rechtspleging,
  • Uitgaven en kosten,
  • Verwijzing in de kosten,
  • Tenlasteneming,
  • Invordering onbetwiste geldschulden (art. 1394/20 e.v. Ger.W.),
  • Voorwerp schuld qua intrest en schadebedingen hoger dan 10% hoofdsom,
  • Gewone procedure,
  • Gerechtskosten,
  • Geen fout
  GwH, 19/09/2019
  • Taalgebruik Gerechtszaken,
  • Algemeen,
  • Artikel 40 regelt de afdwingbaarheid van de in artikelen 1 tot 39 vervatte regels,
  • Essentiële elementen hervorming taalgebruik gerechtelijk arrondissement Brussel (art. 157bis Gw.),
  • Gevolg,
  • Goede rechtsbedeling,
  • Grondwettelijke waarborg van de voorrang van de taal,
  • Recht op toegang tot de rechter,
  • Recht op eerlijk proces,
  • Ontstentenis ambtshalve ingreep rechter,
  • Gepaste kennisneming grieven en argumenten partijen niet gewaarborgd

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift