Inhoudstabel:

 • Volume 87

  Nummer 24

  S. Mosselmans

  Kroniek partneralimentatie
  922

  Strafvordering – Verkeersmisdrijf – Bevel tot betalen – Uitvoerbaarverklaring – Dagvaarding – Non bis in idem
  940

  Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Incidenteel hoger beroep – Handhaving van een door de eerste rechter verworpen verweermiddel
  940

  Inkomstenbelasting – Buitengewone aanslagtermijnen – Bedrieglijk opzet – Geen zuiver fiscaal opzet vereist
  940

  Inkomstenbelasting – Primauteit van het internationaal recht – Dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk – Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting – Bevrijdende roerende voorheffing
  941

  Belastingen – Openbare orde – Nietigheid kohier – Taak van de rechter – Beslissing over bestaan belastingschuld
  941

  Belastingen – Openbare orde – Overeenkomst over uitoefening fiscale bevoegdheid – Contractuele schadevergoeding
  945

  In de kleine lettertjes? Over de aanvaarding van verrassende standaardbedingen

  Overeenkomst – Standaardcontract – Algemene voorwaarden – Toestemming – Mogelijkheid tot kennisname – Buitensporige of ongebruikelijke bedingen
  947

  Beroep tot nietigverklaring – Fiscaliteit – Belasting op masten en pylonen omwille visuele vervuiling – Vrijstelling op grond van algemeen belang – Windturbines uitgesloten van vrijstelling – ...
  953

  Verzekeringen – Verzekeringsovereenkomst – Verzekering BA na levering – Kosten van afbraak en wederopbouw van metselwerk – Uitsluitingsbedingen – Bewijslast – Artikel 8.4 BW – Interpretatie – ...
  954

  Burgerlijke rechtspleging – Advocaat – Ereloon – Betwisting – Verjaring
  957

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift